Gratis og anonym hiv-hurtigtest

Hvis du av ulike grunner er bekymret for å være smittet av hiv anbefaler vi å ta en test. En hurtigtest er en blodprøve som tas ved ett stikk i fingeren.

Vi samler noen dråper blod som vi blander sammen med en prøvevæske som etterpå blir tatt i et prøvebeger. Dette begeret vil gi oss svar på om kroppen din har begynt å produsere antistoffer antistoffer mot hiv. Dersom en person får hiv, dannes antistoffer i kroppen. Det kan ta noe tid fra eventuell risikosituasjon til disse antistoffene kan påvises. Først etter tre måneder gir testen 100% prosent sikkert svar. Dersom man tar testen kort tid etter eksponering, bør man ta en ny test etter 12 uker for å være helt sikker.

Testen hos oss er gratis og 100% anonym .Du får svar etter 1 minutt. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvendelse. Ved positivt svar får du raskt oppfølging og behandling gjennom vårt samarbeid med St.Olav hospital.

www.Minuttest.no