Samtaletilbud for mennesker som lever eller er berørt av hiv

Å leve med hiv kan for mange være krevende i ulike situasjoner og perioder i livet. Det kan være vanskelig å savne noen å snakke med om utfordringene knyttet til hiv.

Aksept Trondheim er et sted der du kan komme og dele dine tanker og spørsmål. Vi ønsker å skape rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Du vil møte fagpersoner som du kan snakke om hvordan du har det og hvilke muligheter og alternativer som finnes i ditt liv. Vi vet ikke hvordan du skal leve livet ditt, men gjennom samtaler kan vi sammen finne frem til gode løsninger for å ta vare på det som er viktig for deg.

Vi tilbyr også samtaler til mennesker som har partner, familie eller nettverk som lever med hiv. Du kan velge om du ønsker samtale sammen eller individuelt.