Undervisning og informasjon

En av de største utfordringene vi har innen for hivfeltet er at dette ikke lenger er et tema som snakkes om. At man i dag kan leve normale liv har liten eller ingen nyhetsverdi. Tema får liten oppmerksomhet både i utdanning og media. Det gjør at det fortsatt eksisterer mye gammel kunnskap om hvordan det er å leve med hiv og hvordan hiv smitter og ikke smitter.

Vi ønsker å være med på å øke kunnskap om hiv i samfunnet vårt. Hvis ditt nettverk eller arbeidsted ønsker å sette hiv på dagsorden inviter oss gjerne inn. Vi er fleksible på tid og ramme, men er opptatt av å skape et rom der man kan stille spørsmål og reflektere sammen.

Vi tilpasser informasjon til de vi møter og har hittil hatt oppdrag for elever ved videregående skoler, barnevern og sosionomstudenter, helsepersonell på sykehus, asylmottak, norskopplæring for migranter og migrantorganisasjoner.