Aksept Trondheim tilbyr individuelle samtaler og et møtested for mennesker som lever med hiv i Midt-Norge. I tillegg til vårt psykososiale tilbud drar vi ut og informerer om hiv gjennom foredrag eller workshop.

Vi ønsker å skape samtaler der man kan stille spørsmål og ser at desto flere av oss som har ny kunnskap, økes livskvaliteten til mennesker som lever med hiv og forebygger at nye blir smittet. Er du i tvil om din hiv-status kan du benytte deg av vårt tilbud om anonym og gratis hurtigtest for hiv.

Vi ønsker å møte mennesker der de er i livene sine, med respekt, rettferdighet og omsorg. Noen benytter tilbudet i krevende faser i livet, andre vil bruke sine erfaringer som frivillig inn i virksomheten. Alle mennesker vi møter har sin kunnskap, sine erfaringer og sin måte å leve sitt liv. Vi tror på at livet har mange sider og ønsker å være et trygt sted der vi ansatte og likepersoner kan være gode samtalepartnere.

Våre liv skapes i relasjon til andre.

Aksept Trondheim består av ansatte med helse og sosialfaglig utdanning og erfaringskonsulenter som selv lever med hiv.

Arbeidet i virksomheter er tilknyttet to samarbeidsprosjekter med midler fra Helsedirektoratet:

  • Helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv.
  • Forebygging av nysmitte hos migranter med sårbarhet for hiv og soi

Så langt tilbake som 1993 har Kirkens Bymisjon i Trondheim engasjert seg i dette feltet gjennom å arrangere Lysmesse på Verdens Aidsdag. Verden så annerledes ut da og mye handlet om sjelesorg og kunne være en trygg havn før medisin og kunnskap var kommet så langt som det er i dag.

Etter TV-aksjonen Hjerterom i 2004 ble Leve med hiv etablert som en fast tilbud i Trondheim og vi fikk et eget sted der mennesker som lever med hiv kunne oppsøke og møte andre i samme situasjon. Sammen med andre lokale aktører i Trondheim ble det skapt et faglig nettverk og samarbeid på tvers av organisasjoner og instanser.

Dette er grunntanker som vi i dag har tatt vare på selv om det har skjedd store endringer på feltet. Gjennom årene har vi utviklet oss i takt med samfunnet, og etterstreber at tilbudet vårt skal være i samsvar med de behovene brukerne, våre samarbeidspartnere og vi, erfarer og ønsker.

Mennesker som møter tilbudet vårt skal kunne kjenne igjen våre verdier i Kirkens Bymisjon

Mot, Nærvær, Raushet og tro