Undervisning og kurs til ulike grupper innen helse- og sosialsektoren

Undervisningen gir grunnleggende kunnskap om hiv og hvordan det er å leve med hiv. Kursene/undervisningen kan foregå der dere holder til eller i Aksepts lokaler i Oslo. Vi kan også komme og holde innlegg/foredrag på fagseminarer.

Hospitering

Aksept har hospiteringsordninger for helse- og sosialpersonell. Hospitantene blir godt kjent med våre arbeidsmetoder og vil tilføre helse- og sosialsektoren viktig kunnskap om hiv, og det å leve med hiv. Hospiteringen tilsvarer individuell klinisk veiledning som gir uttelling tilsvarende fire timer veiledning i Norsk Sykepleierforbunds godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie.

Praksisplass for studenter

Vi tilbyr praksisplasser for studenter innenfor helse- og sosialfaglige utdannelser.

Kontakt oss

Ta kontakt med en av våre helse- og sosialkonsulenter dersom du har spørsmål om hiv, hva vi tilbyr for mennesker som lever med hiv, eller om du ønsker å delta på hospitering, praksis eller kurs/undervisning.

Telefon 94 02 06 01 eller e-post firmapost.aksept@bymisjon.no