Vil du lære mer om hiv?

Vi ønsker å bidra til å dele kunnskap og bygge kompetanse om hiv og har skreddersydde tilbud til ulike grupper innenfor helse- og sosialsektoren:

Samtale og veiledning for helse- og sosialpersonell

Som helse- og sosialarbeider kan man møte på hiv-positive pasienter og klienter i mange ulike settinger. Enten det er som ansatt i barnevernet, på sykehus, sykehjem, asylmottak eller andre arbeidsplasser, kan mange bli usikre på hvordan de skal forholde seg i et slikt møte. Vi tar gjerne i mot helse- og sosialarbeidere som ønsker samtale, rådgivning og veiledning av oss om dette, enten per telefon, mail eller ved oppmøte. Du kan være anonym om du ønsker det.

Eksempler på temaer vi ofte snakker med helse- og sosialpersonell om er:

 • Hvordan møte den hiv-positive på en god måte
 • Hvordan forholde seg til egen smitteangst
 • Formidle oppdatert kunnskap om hiv
 • Plikter og rettigheter
 • Hvordan forholde seg til kunnskap om at pasienten er hiv-positiv
 • Hvordan ta samtaler om seksualitet
 • Hvordan møte pasientens livssyn, religiøsitet og eksistensielle spørsmål

Kontakt oss for samtale og veiledning

Undervisning og foredrag

Gjennom vår undervisning får du grunnleggende kunnskap om hiv og hvordan det er å leve med hiv. Vi snakker om hvordan opplevelse av skam, hemmelighold og tabu påvirker oss mennesker, og hvordan vi kan jobbe med disse utfordringene for å kjenne mestring og styrket fysisk og psykisk helse. Vi snakker også om det å forholde seg til egen smitteangst og uro i møte med pasienter/brukere/beboere, samt temaer som seksualitet, religion og eksistensielle spørsmål. Vi har fokus på betydningen av at kulturtilpasset informasjon er viktig i møte med ulike grupper.

Undervisningen kan foregå hos dere eller i våre lokaler etter avtale og vi forsøker å tilrettelegge undervisningen etter deres fagfelt og behov. Vi har lang erfaring med å holde foredrag for studenter, ansatte i helse- og sosialsektoren og på asylmottak, men vi kommer gjerne også til andre organisasjoner eller virksomheter som ønsker mer kunnskap om temaet.

Eksempler på undervisningspakker som vi tilbyr er:

 • Hiv for helse- og sosialpersonell
 • Hiv- smittefrykt og stigma
 • Hiv og kultursensitivitet
 • Hvordan forebygge hiv

Kontakt oss for undervisning

Hospiteringsordninger

 • Hospitering for helse- og sosialpersonell ordinært siste tirsdag og onsdag i hver måned.
 • Hospiteringen tilsvarer individuell klinisk veiledning, hvor en dag gis uttelling tilsvarende fire timers veiledning i Norsk Sykepleierforbund godkjenning som klinisk spesialist.

Formålet med hospiteringen er å dele kunnskap og bygge kompetanse i helsesektoren om hva det vil si å leve med hiv. Hospitantene får et godt innblikk i vårt diakonale verdigrunnlag, hvordan møte sårbare og stigmatiserte grupper, oppdatert kunnskap om hiv, refleksjon over egen smitteangst og annen uro, spørsmål knyttet til seksualitet, kultur, religion og eksistensielle spørsmål. Aksept ønsker å gi helse- og sosialarbeidere kunnskap og kompetanse i forhold til hvordan de kan møte den hiv-positive på en god og trygg måte og hvordan de kan fremme forståelse for mennesker som lever med hiv i helsevesenet og i samfunnet generelt.

Hospitantene vil bli godt kjent med arbeidet og våre arbeidsmetoder og vil tilføre helse- og sosialsektoren viktig kunnskap og kompetanse om hiv og det å leve med hiv.

Det er mulig for helse- og sosialpersonell å søke om å hospitere på mestringskursene som Aksept arrangerer.

Ta kontakt med oss for hospitering

Praksisplass for studenter

Vi tilbyr praksisplass for studenter i helse- og sosial-utdanninger. Studentene vil bli godt kjent med arbeidet og våre arbeidsmetoder og vil tilføre helse- og sosialsektoren viktig kunnskap og kompetanse om hiv og det å leve med hiv.

Lovisenberg diakonale høgskole, OsloMet og Vitenskapelig høgskole (VID) er blant utdanningsinstitusjonene vi samarbeider med.

Ta kontakt med oss for å søke praksisplass

 • "Vi og studentene er svært fornøyd med dette foredraget. Kombinasjonen av faglig kunnskap og personlige historier bidrar til at studentene får en bedre forståelse av hva hiv er og hva det gjør med mennesker som lever med det. Det illustrerer på en engasjerende måte hvordan sykepleiere kan bidra til å redusere opplevelsen av skam, stigmatisering og diskriminering gjennom gode menneskemøter. Dette foredraget er i dag en del av den obligatoriske undervisningen innen folkehelse og forebyggende helsearbeid på Bachelorutdanningen i sykepleie her hos oss."

  Eli Kvamme
  førstelektor ved VID Vitenskapelig Høgskole, Oslo.