Våre tilbud til deg som lever med hiv:

 • Samtale og veiledning – individuell oppfølging av dine behov
 • Gjestehuset – for rekreasjon, rehabilitering og avlastning
 • Åpent miljø – et sosialt og trygt møtested
 • Mestringskurs – en vei til å mestre et liv med hiv
 • Fysisk aktivitet – trening, turer og kostveiledning

Samtale og veiledning

 • På Poliklinikken  tilbyr vi rådgivning, veiledning og oppfølging gjennom åpne og løsningsorientert samtaler. Vi jobber tett sammen med deg for å skape et helhetlig tilbud som er tilpasset din livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at du i størst mulig grad har kontroll over din egen situasjon og helsetilstand.
 • Gjennom samtale hos oss kan du også få sexologisk rådgivning, sosialfaglig veiledning, kost- og ernæringsveiledning og veiledning med fysioterapeut.
 • Vi tilrettelegger for kontakt med andre instanser der det er behov og for en-til-en møter med andre som lever med hiv.

Kontakt oss 

Korttidsopphold på Gjestehuset

På vårt Gjestehus har vi ni rom hvor man kan søke om korttidsopphold. Oppholdet er gratis og alle måltider er inkludert. Formålet med oppholdet kan være rekreasjon, rehabilitering og avlastning eller ønske om å møte andre mennesker i samme situasjon. Våre samtale- og veiledningstilbud på huset kan benyttes under oppholdet. Tilbudene blir tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon.

Om Gjestehuset:

 • Inntil 14 dagers korttidsopphold
 • Åpent for alle over hele landet som lever med hiv
 • Ansatte tilstede 24-timer i døgnet
 • Eget rom med bad
 • Felles lunsj og middag
 • Timeavtaler for samtale og veiledning og andre tilbud
 • Felles stue og selvbetjent kjøkken
 • Deltakelse i Åpent miljø ( se under)
 • Akuttovernatting i krisesituasjoner
 • Mulighet for å leie hybel

Om oppholdet:
Ved oppholdets start vil en av de ansatte invitere til en samtale for å planlegge oppholdets innhold slik at det passer ditt behov.
Ønsker du for eksempel å bryte isolasjon og komme i kontakt med andre i samme situasjon? Har du en vanskelig hjemmesituasjon som gjør at du trenger noen dagers pause? Alle som ønsker det kan benytte seg av samtaletilbud ved poliklinikken.

Søknadsskjema for inntak Gjestehuset finner du her.

Man trenger ingen henvisning og søknad sendes til Aksept. Ta kontakt med oss på telefon 23121832 eller på firmapost.aksept@bymisjon.no om du har spørsmål eller ønsker å søke om opphold. NB! Send aldri personsensitive opplysninger på mail.

Åpent Miljø

Tre dager i uken er det åpent miljø for personer som benytter seg av Aksept.

Åpent miljø er:

 • et sosialt og trygt møtested.
 • et fristed der man kan møte andre som lever med hiv til middag eller lunsj, treffe ansatte eller bare slappe av.
 • et rom for faglige og kulturelle aktiviteter. Dette blir etter hvert annonsert på vår aktivitetskalender.

For deg som velger å ikke være åpen, er onsdagskveldene kun for hiv-positive. Nære venner, familie og støttespillere er velkommen til å benytte seg av miljøet på tirsdager og fredager.

Nye brukere må være forberedt på at ansatte tar kontakt for å bli kjent. Ellers ligger det ingen forpliktelser i å være i miljøet.
Åpen miljø er et rusfritt sted, og ved uakseptabel adferd eller åpenbar alkohol- og rusadferd vil du bli bedt om å forlate huset.

Våre åpningstider:

Tirsdager  kl. 16.00 – 20.00          Åpent for alle interesserte        Middag  kl. 17.00

Onsdager kl. 16.00 – 20.00          Åpent kun for hiv-positive         Middag  kl. 17.00

Fredager  kl. 11.00 – 14.00          Åpent for alle berørt av hiv       Lunsj      kl. 12.00

Alle måltider er gratis.

Mestringskurs

Vi tilbyr alders- og kulturtilpassede mestringskurs på vårt gjestehus, for mennesker som lever med hiv.

Kursene inviterer til dialog om egne erfaringer. Aktuelle tema kan være:

 • Selvstigma og grad av åpenhet
 • Nærhet og relasjoner
 • Mestringsstrategier og selvutvikling
 • Fakta om hiv
 • Hvordan ivareta egen fysisk og psykisk helse

På mestringskurset får du anledning til å møte andre i samme situasjon, dele erfaringer og lære nye verktøy som kan benyttes i hverdagen. Vi legger stor vekt på kulturtilpasset informasjon og legger til rette for tolk når det er nødvendig.
Reiseutgifter og kursopphold er gratis.

Vi  har både åpne kurs for alle, og mer spesifikke kurs for migranter, barn og ungdom. Ta kontakt med oss for å høre mer om våre kurstilbud.

Fysisk aktivitet

 • Felles turgruppe
 • Treningsrom på Aksept-huset
 • Fysioterapi
 • Felles lag på Holmenkollenstafetten
 • Kost- og ernæringsveiledning

Treningsrommet er åpent de dager det er åpent miljø på følgende tider:

Tirsdag kl. 14:30-16:00

Onsdag kl. 12:30-16:00 – m/veiledning fra kl. 12:30-14:00

Fredag kl. 09:30-11:00