Våre tilbud til deg som lever med hiv:

 • Samtale og veiledning– individuell oppfølging av dine behov
 • Korttidsopphold– bidrar til økt livskvalitet og mestring
 • Åpent miljø– et sosialt og trygt møtested
 • Mestringskurs– en vei til å mestre et liv med hiv
 • Fysisk aktivitet – trening, turer og kostveiledning

Samtale og veiledning

 • På Poliklinikken tilbyr vi samtale, veiledning og oppfølging gjennom åpne og løsningsorientert samtaler. Vi jobber tett sammen med deg for å skape et helhetlig tilbud som er tilpasset din livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at du i størst mulig grad har kontroll over din egen situasjon og helsetilstand.
 • Gjennom samtale hos oss kan du også få sexologisk rådgivning, sosialfaglig veiledning, kost- og ernæringsveiledning og veiledning med fysioterapeut.
 • Vi tilrettelegger for kontakt med andre instanser der det er behov og for en-til-en møter med andre som lever med hiv.

Kontakt oss 

Korttidsopphold

Korttidsoppholdet er et sentralisert lavterskeltilbud for deg som lever med hiv. Tilbudet skal sikre likeverdige tjenester uavhengig av bosted og språkutfordringer og er derfor et tilbud til personer bosatt utenfor Oslo.

Tilbudet er tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Et korttidsopphold skal bidra til økt livsmestring og livskvalitet gjennom mestring på tre områder: mestre diagnose, mestre omgivelser og mestre helhet.

Tilbudet er tilgjengelig fra mandag til fredag. Et standard opphold er på en uke, men dette kan tilpasses individuelt. Oppholdet er gratis og alle måltider er inkludert.

Om oppholdet:

Ved oppholdets start vil en av de ansatte invitere til en samtale for å planlegge oppholdets innhold slik at det passer ditt behov.
Har du for eksempel akkurat fått hiv-diagnosen og trenger å snakke med noen trygge og erfarne ansatte? Ønsker du å bryte isolasjon og komme i kontakt med andre i samme situasjon? Har du en vanskelig hjemmesituasjon som gjør at du trenger noen dagers pause?

Det blir satt opp et individuelt program med samtale- og veiledning, tilbud om fysisk aktivitet og mulighet for å møte andre i samme situasjon for de som ønsker det.

Man trenger ingen henvisning og søknad sendes til Aksept. Ta kontakt med oss på telefon 23121832 eller på firmapost.aksept@bymisjon.no om du har spørsmål eller ønsker å søke om opphold. 

NB! Send aldri personsensitive opplysninger på mail.

Åpent Miljø

Vi er et åpent og uformelt møtested for personer som lever med hiv. Vi er:

 • et sosialt og trygt møtested
 • et fristed der man kan møte andre i samme situasjon til fellesskap rundt måltider, treffe ansatte eller bare slappe av.
 • et rom for faglige og kulturelle aktiviteter for ulike brukergrupper. Dette blir annonsert på vår aktivitetskalender.

For deg som velger å ikke være åpen, er onsdagskveldene kun for hiv-positive.

Nære venner, familie og støttespillere er velkommen til å benytte seg av tilbudet på andre dager.

Nye brukere må være forberedt på at ansatte tar kontakt for å bli kjent. Ellers ligger det ingen forpliktelser i å være i miljøet.

Åpen miljø er et rusfritt sted, og ved uakseptabel adferd eller åpenbar alkohol- og rusadferd vil du bli bedt om å forlate huset.

Faste arrangementer i åpent miljø:

Onsdager kl. 16.00 – 20.00    Åpent kun for hiv-positive   Middag kl. 17.00

Fredager  kl. 11.00 – 14.00    Åpent for alle berørt av hiv  Lunsj    kl. 12.00

Alle måltider er gratis.

Mestringskurs

Vi tilbyr ulike alders- og kulturtilpassede mestringskurs for å mestre et liv med hiv.

Kursene inviterer til dialog om egne erfaringer. Aktuelle tema kan være:

 • Selvstigma og grad av åpenhet
 • Nærhet og relasjoner
 • Mestringsstrategier og selvutvikling
 • Fakta om hiv
 • Hvordan ivareta egen fysisk og psykisk helse

På mestringskurset får du anledning til å møte andre i samme situasjon, dele erfaringer og lære nye verktøy som kan benyttes i hverdagen.

Vi legger stor vekt på kulturtilpasset informasjon og legger til rette for tolk når det er nødvendig. Det er ikke nødvendig å kunne norsk for å delta på våre mestringskurs for migranter.

Reiseutgifter og kursopphold er gratis.

Vi har mestringskurs som er åpne for alle og mer spesifikke kurs for migranter, barn og ungdom. Ta kontakt med oss for å høre mer om våre kurstilbud.

Fysisk aktivitet

Vi gir veiledning i fysisk aktivitet og god ernæring for bedre fysisk og psykisk helse.

Ta kontakt med oss for å avtale veiledningstime.