Forebygging av hiv

Aksept samarbeider med en rekke andre virksomheter i Kirkens Bymisjon for å bidra til å spre oppdatert kunnskap og forebygge nye tilfeller av hiv.

Vårt utgangspunkt er at alle har rett på god kunnskap om hvordan de kan ta vare på sin seksuelle helse og at informasjonen skal være språklig og kulturelt tilpasset den enkelte.

  • Vi jobber spesielt i forhold til forebygging blant migranter.
  • Vi jobber oppsøkende for å nå ut med informasjon til ulike grupper, men tar også undervisnings- og informasjonsoppdrag.
  • Vi tilbyr også gratis postkasser med kondomer som kan henges opp på f.eks toalett.

Dette arbeidet finansieres av Helsedirektoratet. Kontakt oss om du ønsker at vi skal komme med undervisning, informasjonsmateriell eller kondompostkasser.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer