Vi har drop-in tirsdager kl. 17:00-19:30. Det er også mulig å bestille time mandag-fredag kl. 09:00-15:00, kontakt oss da på firmapost.aksept@bymisjon.no eller ring på tlf 23 12 18 20.

Hurtigtest for hiv

  • Tilbudet er et lavterskeltilbud og er åpent for alle, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Du trenger ikke henvisning.
  • Vi har drop in, men oppfordrer deg til å bestille time, ellers kan man risikere lang ventetid. Våre åpningstider er mandag-fredag fra kl. 9-14.30 og tirsdag kveld fra kl. 17- 19:30 i våre lokaler. Bestill time ved å sende mail til aksept@bymisjon.noeller ring på tlf 23 12 18 20.
  • Du får svaret på stedet, og vi trenger bare et stikk i fingeren. Les mer om hvordan testen utføres 

Vi tilbyr også å komme til asylmottak, organisasjoner, virksomheter, hjem til deg eller andre møtesteder for å undervise og tilby hurtigtesting av hiv.

www.minuttest.no er en egen portal hvor du vil finne oversikt over andre steder i Kirkens Bymisjon hvor du kan ta en gratis, anonym og ikke-dømmende hurtigtest for hiv, samt få oppdatert kunnskap om hiv.

Forebygging av hiv

Aksept samarbeider med en rekke andre virksomheter i Kirkens Bymisjon for å bidra til å spre oppdatert kunnskap og forebygge nye tilfeller av hiv. Vårt utgangspunkt er at alle har rett på god kunnskap om hvordan de kan ta vare på sin seksuelle helse og at informasjonen skal være språklig og kulturelt tilpasset den enkelte.

  • Vi jobber spesielt i forhold til forebygging blant migranter.
  • Vi jobber oppsøkende for å nå ut med informasjon til ulike grupper, men tar også undervisnings- og informasjonsoppdrag.
  • Vi tilbyr også gratis postkasser med kondomer som kan henges opp på f.eks toalett.

Dette arbeidet finansieres av Helsedirektoratet. Kontakt oss om du ønsker at vi skal komme med undervisning, informasjonsmateriell eller kondompostkasser.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer