Aksept er et nasjonalt helse- og sosialfaglig senter for alle berørt av hiv. Vi jobber for at alle som lever med hiv skal få den støtten, veiledningen og omsorgen de trenger ut fra sine individuelle behov.

Et lavterskeltilbud

Alle kan komme til oss. Ingen trenger henvisning fra lege, og alle våre tjenester er gratis. Våre tilbud benyttes av enkeltpersoner, par, familier og fagpersoner. De som kontakter oss har ulik sosial og kulturell bakgrunn, etnisitet, livssyn, livserfaring, kjønnsidentitet og alder.

Høy faglig kompetanse

Aksept har mer enn 35 års erfaring fra hiv-feltet. Våre ansatte har høy helse- og sosialfaglig kompetanse og har lang og bred erfaring innenfor sine arbeidsfelt.

Aksept er et helse- og sosialfaglig supplement til spesialisthelsetjenestene og en del av en sammenhengende helsetjeneste, for et godt pasientforløp knyttet til psykososial oppfølging av mennesker som lever med hiv

Tilnærming og metode

Å få en hiv-diagnose er mer enn en medisinsk utfordring. Vi jobber dialogbasert med mestringsfokusert tilnærming. Vi er opptatt av å møte mennesker med respekt uavhengig av tro og livsvalg på en åpen og fordomsfri måte. Vi er opptatt av hele mennesket; det fysiske, psykiske, relasjonelle, seksuelle, religiøse, kulturelle, arbeidsliv og fritid. Vi har fokus på individuelle behov og helhetlig ivaretakelse i et livsløpsperspektiv.

Aksept har fokus på hele mennesket og hele livet. Våre mål er å:

– Gi omsorg og styrke livsmestringen til alle som er berørt av hiv
– Forebygge og redusere nye tilfeller av hiv
– Øke kunnskapsnivået om hiv i helse- og sosialsektoren og i samfunnet for øvrig

Leve med hiv

Situasjonen på hiv-feltet har forandret seg svært mye siden 1987. Den medisinske utviklingen har bidratt til en mer effektiv behandling og mer kunnskap. I dag er hiv-viruset noe man lever lenge og godt med og ikke noe man dør av. Hiv regnes i dag som en kronisk infeksjon. Med vellykket behandling kan en som lever med hiv heller ikke smitte andre.

 

Aksept er en virksomhet i Kirkens Bymisjon og er finansiert av Helsedirektoratet og Oslo Kommune.