Vi har åpnet!

Aktivitetshuset, Bjerke er et sosialt møtested for deg som har tilhørighet til bydel Bjerke og har utfordringer knyttet til rus. Vi tilbyr sosialt samvær, varm lunsj og meningsfulle aktiviteter hver ukedag.

Kom og besøk oss i Refstadveien 100, 0506  Bjerke (inngang på baksiden av blokka).

Åpningstider: Mandag – fredag, kl 11-15.

Telefon: 23 62 27 22