UKENTLIGE AKTIVITETER

Aktivitetskaféen har et bredt tilbud av ulike aktiviteter i form av kurs, turer og annet. Vi tilbyr et helhetlig aktivitetsopplegg der du er del av et godt og innarbeidet nettverk:

Trening

  • Treningskort til 24/7 lånes ut på forespørsel.
  • Tirsdag og torsdag 18.00 – 20.00 arrangerer vi i fellesskap sykling, løping eller langrenn.

Tilbudet er årstidsbestemt.

Tur/aktivitet

Onsdag etter lunsj deltar alle i fellesskap på en samlet aktivitet; fiske, grilling, museumsbesøk, bowling og annet.

Motivasjonskveld

Den siste mandagen hver måned arrangerer vi motivasjonskveld for alle deltakere tilknyttet Aktivitetskaféen. Foredragsholdere på denne kvelden er ulike mennesker med en historie som kan tilføre tilhørerne noe ekstra på veien. Informasjon om den enkelte kveld legges ut på vår Facebookside. Her vil du også finne informasjon om andre aktiviteter deltagerne kan være med på.

Senior i fellesskap 

 

  • Frivillig kafevert på Aktivitetskafeen, Finn A. Møller

    "Å være frivillig i Kirkens Bymisjon gjør meg privilegert. Det er en glede å komme på jobb i kaféen hver tirsdag og få møte alle de flotte menneskene. Jeg får ta del i både problemer og gleder, og opplever til fulle Kirkens Bymisjons slagord: «Ingen er bare det du ser»."

    Finn A. Møller
    Frivillig kafévert

FOR FRIVILLIGE

Hver dag er våre frivillige kaféverter med på å skape et godt miljø i kaféen. De er også kaféens ansikt utad. Vi har også frivillige som gir av sin tid på kjøkkenet og i Bruktbutikken.

Som frivillig i Aktivitetskaféen har du daglige møter med ansatte i avdelingen. Vi har også samlinger hvert kvartal, i tillegg til julebord med «våre» frivillige. Frivillige får tilbud om å være med på ulike kurs/ temakvelder ut i fra egne behov og ønsker.

Ønsker du å bli frivillig? Ta gjerne kontakt med oss!