To åpne barnehager i Arendal

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager i Arendal, én på Torvet i Arendal sentrum og én på Eydehavn.

Les om våre to barnehager

Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Åpningstider Arendal: Torsdager kl. 08.30-14.30. Pris: 20 kr pr barn med omsorgsperson. 5 kr pr ekstra barn.

Åpningstider Eydehavn: Mandager, Tirsdager og Onsdager kl. 09.00-14.30. Pris: 20 kr pr barn med omsorgsperson + 5 kr pr ekstra barn

Fast program i begge barnehagene: Frilek- tilrettelagt aktivitet fra morgenen. Samlingsstund kl 10.30 og lunsj rett etterpå. Dagen fortsetter med frilek og godt samvær.

Det serveres kaffe og te.

Mer om tilbudet

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer/pedagog. Det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

Kirkens Bymisjons visjon: ”Rom for alle” gjelder også i Åpen barnehage. Alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Barn og omsorgsperson deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og skal være en møteplass som både gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk

Vi samarbeider både med Arendal helsestasjon, familieteam og Arendal voksenopplæring.

 

Kontaktinfo

Karl Eyvind Lund

Mobil: 48274288

E-post: karl.eyvind.lund@bymisjon.no