To åpne barnehager i Arendal

Kirkens Bymisjon har to åpne barnehager i Arendal, én på Torvet i Arendal sentrum og én på Eydehavn.

Les om våre to barnehager

Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Åpningstider Torvet: mandager og onsdager kl. 09.00-14.30. Pris: 30 kr pr barn med omsorgsperson. 5 kr pr ekstra barn. Fast program: samlingsstund kl. 10.45 og lunsj ca kl. 11.15.

Åpningstider Eydehavn: Tirsdager og Torsdager kl. 09.00-14.30. Pris: 10 kr pr barn med omsorgsperson + 5 kr pr ekstra barn (ikke inkl. lunsj, ta med egen mat). Fast program: samlingsstund kl. 10.30 og lunsj ca kl. 11.00.

Mer om tilbudet

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer/pedagog. Det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

Kirkens Bymisjons visjon: ”Rom for alle” gjelder også i Åpen barnehage. Alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Barn og omsorgsperson deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og skal være en møteplass som både gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.

Prisen deltakerne betaler fra gang til gang, går hovedsakelig til å dekke lunsjutgifter som inngår i denne betalingen.

Vi samarbeider både med Arendal helsestasjon, familieteam og Arendal voksenopplæring.

Kristin Mathisen

Tiltaksleder Åpen barnehage

920 34 407

kristin@skbat.no