Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år, uten ordinær barnehageplass.

Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen. For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Åpningstider: mandager, onsdager og torsdager kl. 9.00-14.30. Pris: 30 kr pr barn med omsorgsperson. 5 kr pr ekstra barn.
Fast program: samlingsstund kl. 10.45 og lunch ca kl. 11.15.

Mer om tilbudet

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer/pedagog. Det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

Kirkens Bymisjons visjon: ”Rom for alle” gjelder også i Åpen barnehage. Alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Barn og omsorgsperson deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og skal være en møteplass som både gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.

Prisen deltakerne betaler fra gang til gang, går hovedsakelig til å dekke lunsjutgifter som inngår i denne betalingen.

Vi samarbeider både med Arendal helsestasjon, familieteam og Arendal voksenopplæring.

Våre lokaler

Åpen barnehage er tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal og har lokaler i bymisjonssenteret på Torvet 2.

Barnehagen holder til i andre etasje på totalt 140 kvm. I tillegg disponerer vi kjøkken og spiserom i 1. etg. Vi har toaletter og stellerom i begge etasjer. Vogner oppbevares på merket sted i bunnen av trappa i 1. etg, eller utenfor inngangen i bakgården i 2. etg. Vi har to innganger til Åpen barnehages lokaler. En egen inngang fra Torvet, til venstre for hovedinngangen, og en fra bakgården. Inngangen til bakgården er fra Østregate motsatt side av Agderpostens lokaler, rett nedforbi Ingemann Ellingsen AS.

Angående lokalenes beliggenhet så ligger lekeplassen på Torvet rett ut døra, som vi disponerer og bruker ofte. I tillegg er det  kort vei til bibliotek, kulturhus, Vitensenteret, bystranda m.m.