Kafeer og aktivitetshus

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Mange mennesker i byene våre viser sin sårbarhet på åpen gate som rusavhengige, utslåtte, fattige og ofte stigmatiserte personer. Noen bor, lever og tjener til livets opphold på gata, midt i blant oss. Andre er mindre synlige, men lever i en hverdag preget av fattigdom, ensomhet, isolasjon eller psykisk lidelse. Vi ser mennesker som strever i det skjulte, fordi de opplever sin livssituasjon som skambelagt.

I tillegg til frivillige som hjelper oss å holde dørene åpne, er våre sosialfaglige ansatte tilstede for å gi informasjon om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med offentlige etater. På våre aktivitetshus er det i tillegg vanlig å stikke innom for kreativ virksomhet eller delta i mer regelmessige kurs, grupper, turer og aktiviteter.

Vi streber etter å holde åpent i helligdager og ferier, når våre gjester opplever å møte ekstra mange stengte dører. For noen er våre tilbud starten på en vei fram mot en bedre livssituasjon, mange uttrykker at det er en etterlengtet pustepause i en tøff hverdag.

I møte med de som har det vanskelig i byen, ønsker vi å møte den enkelte med respekt for det liv som leves – og de valg som tas. Hver dag erfarer vi at alle er så mye mer enn det vi ser.

Tiltak

Sted