Arbeidsrommet tilbyr kurs, opplæring og deltakelse i arbeidsrettet aktivitet for personer som for tiden ikke er en del av det ordinære arbeidslivet.

Personene som har deltatt så langt er fattige tilreisende EØS-borgere, nylig bosatte flyktninger som har kommet via introduksjonsprogrammet og ungdommer som er del av I jobb, mot og mestring. Det er også frivillige som bidrar med mange ulike oppgaver.

Tiltaket er en del av Kirkens Bymisjon og modellen vi prøver ut for driften er sosialt entreprenørskap. Vi har som mål, både å løse et sosialt problem og å tilby attraktive produkter og tjenester for privat- og bedriftsmarkedet. På Arbeidsrommet vil deltakerne øke sin kompetanse og mulighet til å skape sin egen, faste inntekt i stedet for å tigge, samle flasker og ha strøjobber.

Våre produkter

Per i dag er produktene

  • håpsbrosjer
  • tepper av heklede bestemor-ruter
  • designkonvolutter m/ kort
  • skrivebøker med tapetomslag

Vi er tilpasningsdyktige og kreative og har kort vei fra idé, via opplæring, produksjon og til salg.

Bestill våre produkter i nettbutikken

Heklet brosje

Håndlaget brosje laget av gjenbruksmaterialer

Vil du bidra?

Ta kontakt med oss om du har lyst til å bidra – som deltaker på kurs eller i produksjon, med ideer til et produkt eller en tjeneste, med råvarer og materialer, med et økonomisk bidrag eller som frivillig.

Blant de mange produktene som lages på Arbeidsrommet har Håpsbrosjen en helt spesiell plass.

Les mer her