Mammaperm i et nytt land?

Barselgruppa er en sosial møteplass for deg som er i mammapermisjon, som ikke snakker godt norsk og som har lite sosialt nettverk rundt deg.

Hver onsdag fra kl. 12-15
 • Sosial møteplass - gratis aktiviteter

  På Barselgruppa blir du kjent med andre mødre i samme livssituasjon som deg. Vi spiser lunsj, leker og synger med barna og prater sammen. Noen uker drar vi på trening i Pirbadet eller gjør andre aktiviteter som er til glede for både mor og barn.

  Noen av våre aktiviteter
 • Språktrening

  Gjennom samtalene øver vi på norsk, som er felles språk på Barselgruppa. Det er alltid flere med samme morsmål her, så du vil få støtte til å forstå og ha noen å prate med om du ikke har kommet så langt på norskopplæringen.

  Vi trenger frivillige i språktreningen!
 • Kunnskap om norsk samfunn og barneoppdragelse

  Sammen snakker vi om helse, barneoppdragelse i Norge og andre temaer gruppen er opptatt av.

  Les mer om bakgrunnen for Barselgruppa

Vil du bli en av våre barselvenner?

Er du hjemme i barselpermisjon, og har tid til å bli kjent med nye venner?
Flere i Barselgruppa ønsker å bli kjent med norske familier som bor i Trondheim. VI ønsker å starte opp små grupper av Barselvenner, der to norske mødre i permisjon og to fra barselgruppa vår møtes ca. 1 gang i måneden, og er sammen. Vi legger til rette for første møte og håper at gruppene deretter skal kunne møtes på egen hånd.

Er du interessert i å bli en barselvenn? Kontakt oss her!