Bo og leve godt (Boligskolen)

Bo og leve godt (tidligere Boligskolen) på Safir arrangerer temadager med aktuelle temaer som kan hjelpe målgruppen vår til å mestre den rusfrie hverdagen bedre og kunne fylle livet med positivt og meningsfullt innhold.

På våre temadager kan du:

  • Få kunnskap om og innspill til hva som er viktig for å opprettholde en rusfri hverdag
  • Lære mer om tilbudet og mulighetene som finnes for deg
  • Få hjelp og innspill til å gjøre noe med daglige utfordringer
  • Utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon
  • Sette i gang egne refleksjoner rundt ditt eget liv i egen bolig

Eksempler på temaer er økonomistyring, ensomhet, livsstil og kosthold, hvordan skrive jobbsøknad og cv, hvordan gjøre og opprettholde positive endringer i livet og mye mer. Følg med på Facebook-side (Safir frivilligsentral) for program for høst og vår.