Bryggekapellet er pulsen i Kirkens Bymisjon sin virksomhet i Kristiansand.

Et åpent kirkerom hvor det er mulighet for å sette seg ned og tenne et lys. På døra henger det en oppfordring:

Tenn et lys for deg selv, en du er glad i, for fred i verden.

Mange mennesker som oppsøker Bymisjonen forteller om krenkelser i møte med kirke og menighet. Det er triste fortellinger, sammen må vi bære hverandres byrder og sår og hjelpe hverandre frem til en stadig dypere forståelse av det mystiske og vakre i Guds kjærlighets budskap til oss mennesker.

Vi har en målsetting om at bryggekapellet skal være et åpent og tilgjengelig kirkerom.  Bryggekapellet skal være et fristed både for tanke, sjel og kropp.

Prestetjeneste:

  • Hverdagsmesser på torsdager i kapellet
  • Messer i forbindelse med spesielle dager, aktuelle tiltak, aksjoner med mer
  • Åpent kapell i kafeens åpningstid
  • Prestetjenesten består i forberedelse av messer, sjelesorgsamtaler og en rekke eksterne oppdrag i foreninger, organisasjoner, skoler, menigheter med mer.
  • Prestetjeneste i Kristiansand fengsel med samtaler og gudstjenester m.m.