Livet som beboer

De fleste av våre beboere har mistet boligen sin mange ganger før de får bolig hos oss. I Bybo vil vi samarbeide med deg så du kan beholde boligen din så lenge du vil.

Vi har ca 70 forskjellige leiligheter og hybler fordelt på seks hus i Oslo. Boligene har ordinære og varige leiekontrakter.

Samarbeid etter behov

Vi møter alle våre beboere etter behov og ønske. Vi samarbeider med deg om det vi i fellesskap har avtalt.
Det kan for eksempel være at du vil

  • være mer sammen med andre
  • holde orden i leiligheten
  • handle og lage mat
  • finne en god struktur i hverdagen
  • at vi blir med på ansvarsgrupper og samtaler med NAV, sykehus/institusjoner, fastleger eller andre.

Møtes til fellesskap

Vi mener bolig er grunnlag for å kunne ha et godt liv, egen bolig kan gjøre at vi føler oss hjemme i nærmiljø og lokalsamfunn og er en ramme for et sosialt liv.
I flere av våre hus har vi felles middag en eller flere dager i uka. Du kan være med på turer på kafe, kjøreturer, ferieturer, kino og teater.