Om oss

Bybo er Kirkens Bymisjons boligsatsing for vanskeligstilte i Oslo som på grunn av rusavhengighet, psykisk lidelse, isolasjon, dårlig økonomi og/eller annet, har utfordringer med å bo.

Varige boliger

Vi leier ut omtrent 70 boliger i Oslo. Noen er ett- og toroms leiligheter andre er hybler i bofellesskap. Alle boligene holder moderne standard, og våre beboere har vanlige/standard leiekontrakter.

I tillegg har alle våre beboere sosial-/og helsefaglig oppfølging, gjennom rammeavtalen vi har med Oslo kommune.

Våre verdier

Kirkens Bymisjons visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Boligarbeid og boligutvikling har igjennom årene vært en sentral del av Kirkens Bymisjons visjon om et bedre liv for den enkelte. Det har ført til konstruktive ideer og løsninger, gjerne i samarbeid med det offentlige. Med tiden har vi tilegnet oss lang erfaring og stor kompetanse på å gi mennesker bistand og boliger. Vi har erfart hvor viktig forutsigbarhet, regelmessig kontakt, praktisk hjelp og omsorg har å si for å kunne bo trygt og godt.

I Bybo jobber vi for tanken om «rom for alle». Vi ønsker at alle våre beboere kan oppleve rause og inkluderende fellesskap, og vi møter alle med holdningen om at «ingen er bare det du ser».

  • "Botilbudet deres bosetter mange som har sammensatte problemer, og som trenger mye hjelp. Tjenestetilbudet tilpasses den enkelte, og mange bor nå mer stabilt og lenger gjennom Bybo enn de har gjort tidligere. "


    Fra Husbankens begrunnelse da Statens pris for boligsosialt arbeid ble tildelt Bybo i 2014.