Stovner

På Stovner ønsker vi å bidra til å løfte lokalt engasjement og skape gode møter mellom mennesker i bydelen og byen for øvrig med frivillighet som verktøy.

Både deltakere og frivillige rekrutteres fra befolkningen i Bydel Stovner, men vi opplever at også mennesker fra hele Oslo er nysgjerrige og ønsker å bidra. Aktivitetene våre er åpne for alle.

Vår visjon er å motvirke ensomhet og tilrettelegge for inkluderende fellesskap. Bidra til å legge til rette for gode møter mellom mennesker som vanligvis ikke treffes, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.

Fagkompetanse på huset

Frivillige har ansvar for gjennomføring av aktivitetene, og organiseres i samarbeid med vår ansatte frivilligkoordinator.

Stovner Frivilligsentral driftes av Kirkens Bymisjon og er en del av vårt inkluderingsarbeid i Oslo. At vi er del av Kirkens Bymisjon innebærer at vi arbeider under verdier som fellesskap, verdighet og inkludering.