Våre faste arrangementer

Bykirken Strømsø – Åpen kirke er et rom for kultur, tro og tanke, for møter mellom mennesker og for omsorg der den trengs.

Gjennom året viser vi dette gjennom våre mange faste arrangementer.

Kulturopplevelser

Kultur er en kilde til livskvalitet og mulighet til å dele opplevelser på tvers av samfunns- og språkbarriere. Vi ønsker at kulturopplevelser av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle.

Se vår Facebookside for aktuelle datoer

Gudstjenester

En gudstjeneste er et sted for stillhet, bønn, fellesskap og lystenning. Vi ønsker å gi alle mennesker i byen en mulighet til å kjenne at de har en kirke og et gudshus der de kan oppleve tilhørighet og samhørighet.

På onsdager inviterer vi deg inn til hverdagsbønn med lystenning.

Dialog

I vår sammenheng står dialog for brobyggende møter. Vi har arrangementer der livets utfordringer og gleder, samfunnsengasjement og livssyn deles. Men en samtale kan også bare oppstå over bordet eller i kirkebenken.

To ganger i måneden inviterer vi til suppe og lystenning, med mulighet for gode samtaler om du ønsker det.

Se vår Facebookside for aktuelle datoer

Vi er opptatt av at kirkerommet skal brukes og oppleves som et godt rom å være i, også for mennesker som er påvirket av rus. Samtidig er vi tydelige på at det er ikke greit å ruse seg i eller utenfor kirken.

Diakoni

Kirkens kroppsspråk er diakoni. Det kan også kalles nestekjærlighet eller omsorg. Bunnplanken i åpen kirke er at vi insisterer på å gi plass ved bordet til alle, også til den som ikke kjenner seg verdig. Det handler ikke om hjelp, men om å gi en åpning for et hverdagsmøte som gir livet innhold og mening, eller utvider det. For eksempel ved å by inn til fellesskap rundt et måltid der vi deler det vi har. Eller ved å invitere inn til en stund i stillhet i vår åpne kirke på tirsdager kl 12-16 og onsdager kl 12-20.

Les mer om våre aktiviteter i Strømsø menighet

 

  • "Jeg har hatt det litt vanskelig, og har trengt noen å snakke med. Her har de taushetsplikt og det er fint å ha et fast tidspunkt og en fast person å snakke med. Jeg føler meg velkommen her og tatt godt vare på. "

    Gjest i Bykirken Strømsø