Her er noen av spørsmålene vi ofte får:

 • Kan vi få omvisning i kirken?

  Ved ønske om besøk, omvisning eller presentasjon av arbeidet i Bykirken Strømsø, kan en ta kontakt enten med Kirkens Bymisjon eller med vår diakon. Vi prøver å stille opp når vi har anledning, men besøk må tilpasses øvrige aktiviteter.

 • Hvor får jeg tak i billetter til arrangementene i Bykirken Strømsø?

  Ved konserter og andre arrangement i Bykirken Strømsø, er det arrangøren som er ansvarlig for billettsalg. Vanligst er det å samarbeide med Billettservice, eller selge ved døra.

 • Hvor henvender jeg meg om dåp, bryllup eller gravferd?

  Henvendelser om kirkelige handlinger stilles til Den norske kirke i Drammen.

 • Hvem er åpen kirke for

  Bykirken Strømsø skal være åpen kirke for alle som ønsker å besøke et åpent kirkerom i byen. Dette gjelder for helt alminnelige mennesker, vanskeligstilte, barn, voksne og gamle, troende og tvilende mennesker.

 • Hvor henvender jeg meg hvis jeg ønsker å leie kirkelokalet til en konsert?

  Den norske kirke i Drammen har ansvaret for utleie og behandling av søknader om konserter og andre arrangement.

 • Kan man levere brukte klær hos dere?

  Av og til får vi spørsmål om vi tar imot brukte klær og lignende. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot, lagre og få fordelt på en god måte. Derfor oppfordrer vi heller til å levere til Gi Det Videre, Kirkens Bymisjons klesinnsamlings punkter eller til Bruktbutikken.

 • Kan jeg levere mat til dere?

  Det hender vi får spørsmål om å ta imot mat i Bykirken Strømsø. Dersom dette er store mengder, anbefaler vi heller å levere til Kirkens Bymisjon Aktivitetskafeen. Bykirken Strømsø skal først og fremst være en kirke, og serveringen er nøktern med kaffe, te, saft og kjeks. Slike varer mottas med takk, mens ferskvarer og annen mat i større kvanta, har vi ikke mulighet til å ta imot.

   

   

 • Jeg ønsker å bli frivillig i Bykirken Strømsø. Hva gjør jeg?

  Dersom du ønsker å bli frivillig, er du velkommen til å ta kontakt.