Om oss

Bykirken Strømsø er en åpen omsorgskirke for hele Drammens befolkning.

Her kan du komme inn, bare sitte uforstyrret i stillhet eller tenne lys, men du kan også bli sett og hørt av et medmenneske.

Åpen kirke

Frivillige verter holder dørene åpne og kaffen varm for menneskene i byen. Her møter vi alle mennesker med respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av hvor vellykket de er og hva slags tro eller livssyn de har.

Vi ønsker at Bykirken Strømsø skal bidra til et varmere samfunn i Drammen by og være med på å endre bildet av Den norske kirke i offentligheten.

Kulturkirke

Bykirken Strømsø er en kulturarena. Vi arrangerer gratis musikk- og kulturarrangementer og ser på oss om en mangfoldig og raus møteplass for dialog mellom mennesker.

Bykirken Strømsø er også et hellig rom. Her er du fri til å være deg selv.

Vår visjon

Visjonen for Bykirken Strømsø er å sammen skape en ny og mangfoldig møteplass for mennesker i byen, slik at Kirken kan bety mer for flere, og være en modig og raus kirke som avdekker, lindrer og forandrer.

Vi arbeider hver dag for at de som kommer til Bykirken Strømsø opplever:

  • Å se og bli sett
  • Å høre og bli hørt
  • Å ta vare på og bli tatt vare på

Ingen lever for seg selv, mennesket er skapt til fellesskap med hverandre. Bykirken skal være et rom hvor vi står sammen med andre i et gjensidig og likeverdig forhold.

Våre ansatte

Vår diakon og prest er erfarne i samtaler om livet, om tro og tvil. I tillegg bidrar de frivillige med sitt engasjement, sin livserfaring og kompetanse.

Våre samarbeidspartnere

Bykirken Strømsø er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen Kirkelige Fellesråd, Strømsø Menighetsråd og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.

 

  • "Dette er Alfa Omega for meg. Her har jeg noen å prate med, som gir meg gode råd og veiledning."

    Gjest i Bykirken Strømsø