Frivillige på Bymisjonssenteret skal sammen med ansatte bidra til å realisere Kirkens Bymisjons visjon om humanistisk respons; at mennesker i vår by erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Bymisjonssenteret har en lang tradisjon med å bruke frivillige i arbeidet vi gjør. Ansvar for frivillig-inntak og koordinering er fordelt på de ulike avdelingene. Våre frivillige jobber i Tøyen kro/vaskeri, med kirkelige aktiviteter, i vaskeriet, på Akuttovernattingen og på Sporet på Oslo Sentralstasjon.

Våre frivillige er en mangfoldig gruppe. Noen er i fulltidsjobb og noen er pensjonister. Vi tar også imot studenter for praksis og personer som soner samfunnsstraff gjennom friomsorgen. Det våre frivillige har til felles er ekte engasjement og et ønske om å bidra.

Dersom du ønsker å jobbe frivillig på Bymisjonssenteret kan du kontakte en av våre frivilligansvarlige:

Kro/Byfrokost/Vaskeri: Laura.dahl@bymisjon.no

Hverdagsmesse og høytider: Frode.Grostad@bymisjon.no

Akuttovernattingen: Daniel.tesfa.salole@bymisjon.no

Sporet på Oslo S: Linn.merethe.clausen@bymisjon.no