Om Bymisjonssenteret Tøyenkirken

Historien vår

Bymisjonssenteret består i dag av fire avdelinger. Avdeling Tøyenkirken, Avdeling Sporet, Avdeling fattige tilreisende og Avdeling Tøyen kro. Bymisjonssenteret har lokasjoner/bygg på ulike adresser, men hovedbasen ligger i Herslebsgate 43, som består av kirke og store lokaler til aktivitet. Senteret har hatt flere navneskifter gjennom årene, de viktigste har vært endringene fra «Tøyenkirken» til «Bymisjonssenteret Tøyenkirken» og til dagen navn. Navneendringene følger som en konsekvens av en utvikling av senteret og dets tilbud.

Tøyenkirken ble bygget i 1907. Småkirkeforeningen og senere Stiftelsen Kirken bygger har stått for oppføring og drift av mange kirker i nybyggerstrøk ettersom byen vokste. Her drev presten Michael Hertzberg pionerarbeid i arbeiderstrøket, forut for sin tid, med «barnekrybbe», nærmiljøkontakt og kirkelokaler for sosialt samvær.

Kirkens Bymisjon har disponert Bymisjonssenteret siden 1985. I tillegg til typisk kirkelige handlinger som ukentlige gudstjenester og   gategudstjenester, har Bymisjonssenteret gjennom årene utviklet seg til å ha et svært mangfoldig tilbud. Avdeling Sporet, som ligger på Oslo S. ble etablert i 2009. Arbeidet med fattige tilreisende ble etablert fra 2012 og utover i flere virksomheter, og i 2018 ble arbeidet samlet under Bymisjonssenteret i en egen avdeling, Avdeling fattige tilreisende. Akuttovernattingen, som er lokalisert i Louisesgate, er en del av denne avdelingen. Samme år ble det kirkelige arbeidet organisert i Avdeling Tøyenkirken. I 2021 ble Avdeling Tøyen kro etablert, som har hovedansvaret for all matservering gjennom uka.

Bymisjonssenteret har i dag ca 30 årsverk, og mange frivillige i ulike tiltak. Bymisjonssenteret er en diakonal og antirasistisk virksomhet.

Se vårt organisasjonskart her