Avdeling fattige tilreisende

Information in english

Avdelingen arbeider for å forbedre de humanitære forholdene for fattige tilreisende EU-borgere i Oslo. Målet er å bistå enkeltmennesker samt motvirke og forebygge diskriminering og utnytting. Avdelingen er tverrfaglig og flerspråklig, med sosialarbeidere, miljøarbeidere, psykiatrisk sykepleier, og jurist.

Team Tøyen

Team Tøyen er avdelingens arbeid lokalisert på Bymisjonssenteret Tøyenkirken, Herslebs gate 43.  Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag og fredag 12.00- 16.00. En flerspråklig stab er tilgjengelig for råd og veiledning. Det kan både være etter avtale eller drop-in. De kan hjelpe til med råd og veiledning knyttet til rettigheter, opphold, arbeidslivsregler, utnyttelse og mer NAV-relaterte spørsmål knyttet til bolig, helse og arbeid.

Oppsøkende

Mange vi kommer i kontakt med er i sårbare situasjoner, mangler egen bolig, og oppholder seg utendørs. Tirsdager går vi oppsøkende i Oslo sentrum, med fokus på relasjonsbygging og informasjonsarbeid.

Vaskeri og Oppbevaring

Vaskeriet holder til i kjelleren og har samme åpningstid som Tøyen kro, 12-16 i uken og 9-12 i helgene. Det er kapasitet til 12 klesvask på en hverdag, og 8 i helgene. Klærne hentes ferdig tørket samme dag som de leveres. Det er 93 oppbevaringsskap til leie. Leiekontrakt skrives i vaskeriet på onsdager, og gjelder for 3 måneder.

Akuttovernattingen

Akuttovernattingen for fattige tilreisende kvinner og par åpnet i 2013. Den holder nå til i Louises gate 30, og har 80 sengeplasser. Åpningstiden er hver dag fra 18:00 til 07:30.

Her får gjestene en seng for natten og mulighet for en dusj, i trygge, rolige og varme omgivelser. Gjester registreres ved ankomst og kan booke seg inn for opptil fem netter. De som har forhåndsreservert plass registreres og slippes inn mellom kl. 18:00 og 21:00. Deretter vil ledige plasser bli fordelt. Dersom det er flere som står i kø enn det vi har senger til, vil de resterende plassene bli tildelt ved loddtrekning.

«I count»- Kartlegging av bostedsløse EU- migranter

Vi vet for lite om hvor mange EU- migranter som er bostedsløse. Kirkens Bymisjon gjennomfører derfor en kartlegging av bostedsløse EU-migranter som oppholder seg i Oslo.

Les mer om prosjektet

Kontaktpersoner:

Avdelingen: Marit Nybø, Marit.Nybo@bymisjon.no Tlf: 959 26 083

Akuttovernattingen: Blazhka Popova, Blazhka.Popova@bymisjon.no Tlf: 413 73 589