Tøyenkirken

Velkommen til en kirke som er for alle mennesker i byen. Vi ønsker å være en åpen mangfoldskirke i Oslo indre øst og til stede på en måte som viser Guds nærvær og radikale kjærlighet. Som del av Kirkens Bymisjons diakonale arbeid har vi et særlig oppdrag i å være kirke for mennesker som erfarer ulike former for utenforskap. Aktivitetene våre annonseres løpende på: https://www.facebook.com/toyenkirken

Hverdagsmesse
Herdagsmessen hver onsdag består av felleskapsmåltid og gudstjeneste. Vi går til bords klokken 18:00 men kroa åpner allerede 12:00 for den som har lyst på et rimelig måltid mat eller bare å henge. I gudstjenesten klokken 19:00 flettes ord og musikk, dansetrinn og lystenning sammen i en lokalt utviklet liturgi. Musikken bærer oss gjennom gudstjenesten og gir kraft og hvile. Kirkerommet er laget slik at vi kan sitte vendt mot hverandre.

Åpen Mic
Åpen Mic er Tøyenkirkens lavterskel kulturscene hvor alle som ønsker det inviteres til å bidra. Her er det rom for mye; for eksempel dikt, sang, dans, og sjonglering. Kanskje spiller du et instrument. Vi åpner dørene annenhver torsdag klokken 14:00 til 15:00. Det tilbys gratis vafler og varm drikke.

Tekstverksted
Hver fredag klokken 13:00 inviterer vi til en åpen samtale om bibelteksten det skal prekes over den kommende hverdagsmessen i Tøyenkirken. Vi møtes rundt et bord i kroa. Samtalene ledes av en prest. Måten vi leser på er inspirert av frigjøringsteologi med røtter i Sør-Afrika og Latin-Amerika.

Samtaletilbud
Sjelesorg er omsorg for hele mennesket med det som livet måtte romme. På Tøyenkirken er det mulig å be om en individuell samtale med prest eller diakon. Vi har også et tilbud om samtalegruppe med fokus på relasjoner.