Empo = empowerment

Empo er Kirkens Bymisjons møtested i Bergen for mennesker med minoritetsbakgrunn.

Empo flerkulturelt ressurssenter tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis for kvinner og menn med innvandringsbakgrunn. Målet med Empo er å legge til rette for at mennesker kan utvikle sine ressurser og sitt nettverk, og bidra til større mangfold, dialog, deltakelse og inkludering i samfunnet.

Empo er en forkortelse for «empowerment» som er både mål og metode for arbeidet. Det forstås her som en prosess hvor hvert menneske kan bruke og utvikle sine egne ressurser, utvide sitt nettverk og slik oppleve mestring og større kontroll over sitt eget liv. I praksis gir metoden et sterkt fokus på kommunikasjon, samhandling og relasjonskvalitet.

I Empo har vi hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs.

Empo har siden oppstarten jobbet for å forebygge helseskadelige tradisjoner som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Arbeid og kvalifisering til arbeidslivet er andre særlige fokusområder, og Empo tilbyr språk- og arbeidstrening, karriereveiledning og individuell oppfølging.