Empo er Kirkens Bymisjons møtested i Bergen for mennesker med minoritetsbakgrunn.

11. mars 2020: Kirkens Bymisjon jobber med sårbare grupper og vi må ta et samfunnsansvar når det kommer til å forhindre smitte av korona-virus. Etter en vurdering av situasjonen har Kirkens Bymisjon i Bergen midlertidig redusert aktivitet på tiltaket, og jobber på andre måter disse dager.  

Lurer du på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Empo Flerkulturelt Ressurssenter tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis for kvinner og menn med innvandringsbakgrunn. Målet med Empo er å legge til rette for at mennesker kan utvikle sine ressurser og sitt nettverk, og bidra til større mangfold, dialog, deltakelse og inkludering i samfunnet.

 

Empo er en forkortelse for «empowerment» som er både mål og metode for arbeidet. Det forstås her som en prosess hvor hvert menneske kan bruke og utvikle sine egne ressurser, utvide sitt nettverk og slik oppleve mestring og større kontroll over sitt eget liv. I praksis gir metoden et sterkt fokus på kommunikasjon, samhandling og relasjonskvalitet.

I Empo har man hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn, og har lykkes med det. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs.

I 2016 var det 2750 personer som besøkte Empo, og de kom fra 45 forskjellige land.

Empo har siden oppstarten jobbet for å forebygge helseskadelige tradisjoner som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Arbeid og kvalifisering til arbeidslivet er andre særlige fokusområder, og Empo tilbyr språk- og arbeidstrening, karriereveiledning og individuell oppfølging.