Jobbsenter

Mandag kl. 12.00 – 14.00

Sted: Kong Oscars gate 28, sentrum

Kontaktperson: Benedict Ernst Peter

Om tilbudet:

  • Hjelp og veiledning til å skrive, oppdatere og oversette CV og jobbsøknader
  • Kartlegging av muligheter for utdanning og kvalifisering
  • Karriereveiledning og jobbforberende kurs
  • Muligheter for arbeidstrening
  • Norsk språkgruppe og samtaler for å øke forståelsen for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Flerkulturelt Mannstreff

Mandag kl.16.00 – 19.00

Sted: Kong Oscarsgate 28, sentrum (V13 sine lokaler)

Kontaktperson: Benedict Ernst Peter

Om tilbudet: Bli en del av et flerkulturelt miljø av norske menn og menn med innvandrerbakgrunn i Bergen! Her møtes vi for å bli kjent med andre menn, og gjøre aktive og sosiale aktiviteter sammen. På mannstreff kan du spille biljard eller sjakk, drikke kaffe og spise middag, praktisere norsk eller bare slappe av i et inkluderende mannsmiljø. Noen ganger drar vi på tur, gjør sportslige aktiviteter eller ser fotballkamper på Stadion. Du kan også få hjelp til finne frem i det offentlige systemet, leksehjelp og karriereveiledning.

Unge kvinners treff

Torsdag kl. 17.00 – 20.00

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum Kontaktperson: Edyta Gudbrandsen Om tilbudet: Unge kvinners treff er et tilbud for unge kvinner/jenter i alderen 16-30. Vi møtes til refleksjon og dialog, filmvisning og kreative workshops, sosialt samvær og gode måltider, trim og trening. Det er en åpen og trygg arena for å ta opp temaer og problemstillinger knyttet til flerkulturell identitet, verdier, tilhørighet, frihet og valg, deltakelse og likestilling. Hvordan kan vi skape oss en «tredje vei» mellom opprinnelseskultur og den norske kulturen?

Leksehjelp for kvinner

Mandag kl. 16.00 – 18.00, tirsdag kl. 12.00 – 13.00, torsdag kl. 15.00 – 17.00

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Om tilbudet:

Her kan du få bistand og veiledning fra ansatte og frivillige til skolearbeid på forskjellig nivå.

Leksehjelp for menn

Mandag kl 16.00 – 19.00

Sted: Kong Oscars gate 28

Kontaktperson: Benedict Ernst Peter

Om tilbudet:

Her kan du få bistand og veiledning fra ansatte og frivillige til skolearbeid på forskjellig nivå.

Kvinnegruppe sentrum

Mandag kl. 17.00–20.30

Sted: Kong Oscars gate 62, sentrum

Kontaktperson: Caroline Thevanathan

Om tilbudet: Kvinnegruppen er et sosialt møtested for kvinner i alle aldre. Vi snakker norsk sammen, deler et måltid, diskuterer forskjellige faglige tema og har fysisk aktivitet.

Kvinnegruppe sentrum

Tirsdag kl 10.00-14.30

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Edyta Guldbrandsen

Om tilbudet: Kvinnegruppen er et sosialt møtested for kvinner i alle aldre. Vi snakker norsk sammen, deler et måltid, diskuterer forskjellige faglige tema og har fysisk aktivitet.

Kvinnegruppe Slettebakken

Onsdag kl. 10.00 –15.00

Sted: Joachim Lampes vei 5, Slettebakken

Kontaktperson: Caroline Thevanathan

Nettverkstreff for kvinner: WeConnect

Utvalgte onsdager kl.17.00 – 19.30

Sted: Kong Oscarsgate 54, Krohnhagen kafé og veksthus

Kontaktperson: Ronja Trolie

Om tilbudet: WeConnect er en krysskulturell arena der vi inviterer kvinner med innvandrerbakgrunn og kvinner med norsk bakgrunn til å bli bedre kjent, spise et måltid sammen og snakke sammen. Hvert møte vil ha et tematisk fokus, og vi vil legge til rette for refleksjon og dialog gjennom panelsamtaler om temaer som berører rasisme og diskriminering

Vi har WeConnect på følgende datoer i høst: • August: 11., 25. • September: 8., 20., 29. • Oktober: 13., 27. • November: 24. • Desember: 8.

Arbeidsveiledning

Onsdag og fredag

Sted: Bønner, Kong Oscars gate 7

Om tilbudet: Empo tilbyr språk- og arbeidstrening med tilhørende arbeidsveiledning hos Bønner kaffe.

En-til-en veiledning

Etter avtale.

Alle våre ansatte tilbyr en-til-en veiledning ved behov og etter avtale. Ta kontakt med tiltaksleder eller koordinatorene for å gjøre en avtale.