I Empo har vi hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs.

Tiltaksleder Francine Mbanza Jensen  Francine.jensen@skbb.no

Bella Salah bella.salah@skbb.no

Benedict Ernst Peter Tlf. 99 58 02 54 benedict.peter@skbb.no

Caroline Thevanathan Tlf. 90 82 04 85 caroline.thevanathan@skbb.no

Edyta Gudbrandsen Tlf. 45 29 10 73 edyta.gudbrandsen@skbb.no

Emma Alexander Tlf. 48 21 44 75 emma.alexander@skbb.no

 

Rihab Ayyad : Rihab.Ayyad@skbb.no

Roza Sadik: Bawan Roza.Bawan@skbb.no

Aggrey Georg Onyango aggrey.onyango@skbb.no

  • "På Empo er vi opptatt av empowerment, kunnskap og utvikling. Det viktigste for oss er at alle føler seg empowered (styrket) når de har vært her."

    Edyta Gudbrandsen, koordinator Empo