I Empo har vi hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs.

Tiltaksleder Ronja Trolie Tlf. 950 75 256 ronja.trolie@skbb.no

Caroline Thevanathan Tlf. 90 82 04 85 caroline.thevanathan@skbb.no

Edyta Gudbrandsen Tlf. 45 29 10 73 edyta.gudbrandsen@skbb.no

Emma Alexander Tlf. 48 21 44 75 emma.alexander@skbb.no

Benedict Ernst Peter Tlf. 99 58 02 54 benedict.peter@skbb.no

Bella Salah bella.salah@skbb.no

Aggrey Georg Onyango aggrey.onyango@skbb.no

Nivedita Gangopadhyay gangopadhyay@skbb.no

  • "På Empo er vi opptatt av empowerment, kunnskap og utvikling. Det viktigste for oss er at alle føler seg empowered (styrket) når de har vært her."

    Edyta Gudbrandsen, koordinator Empo