I Empo har vi hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs.

Tiltaksleder Francine Mbanza Jensen  Francine.jensen@bymisjon.no

Bella Salah bella.salah@bymisjon.no

Caroline Thevanathan Tlf. 90 82 04 85 caroline.thevanathan@bymisjon.no

Edyta Gudbrandsen Tlf. 45 29 10 73 edyta.gudbrandsen@bymisjon.no

Marsuela Nonaj Tlf. 968 05 403 marsuela.nonaj@bymisjon.no

Rihab Ayyad : Rihab.Ayyad@bymisjon.no

 

Aggrey Georg Onyango aggrey.onyango@bymisjon.no

Yaman Jaara Tlf. 412 68 252 yaman.jaara@bymisjon.no

  • "På Empo er vi opptatt av empowerment, kunnskap og utvikling. Det viktigste for oss er at alle føler seg empowered (styrket) når de har vært her."

    Edyta Gudbrandsen, koordinator Empo