Meld deg som frivillig på Engelsborg!

I løpet av et år legger mer enn 100 personer ned en stor frivillig innsats ved Engelsborg ressurssenter.

Det er mange eksempler på frivillig deltakelse; kurs- og gruppeleder, arbeid i kafeen og resepsjonen, på kontoret, vaktmesterarbeid, reparasjon av tøy, messemedarbeider, allsangleder, følgetjeneste og mye mer.
Det er alltid plass til flere frivillige og for nye aktiviteter. Engelsborg har fokus på brukermedvirkning slik at alle brukere skal kunne være med på å forme senterets tilbud.

Alle frivillige inviteres på en tur om våren og på frivilligfest på høsten. De frivillige har også tilgang på egne kurs- og velferdstilbud i Kirkens Bymisjon og Nettverket for besøkstjenester i Oslo.

Koordinator:      Una Neverdal

Kontakt:            915 15 137