Vil du bidra?

Vi trenger fotballengasjerte mennesker til å bistå på treningene til Glimtvis.

Treningene foregår inne, har faste, ukentlige treningstidspunkt og bidrar til at mennesker knytter nye relasjoner.

Som frivillig vil du få oppfølging av en koordinator som har fotballbakgrunn.

Ta kontakt med oss om du vil bli en av våre Glimtvis-frivillige!