Kirkens Bymisjons frivillige medarbeiderne er uvurderlige i vårt daglige arbeid. På landsbasis er det over 4000 frivillige tilknyttet vårt arbeid, og vi ønsker stadig nye velkommen.

Som frivillig medarbeidere får du

    • opplæring og oppfølging avhengig av tjenestens art og dine behov.
    • velge om du vil delta i mer uformelt dugnadsarbeid eller under ulike enkeltarrangementer, eller ta faste vakter.
    • erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker – og oss selv!

I Holmestrand er det behov for frivillige på Møtestedet og Matkurven. Møtestedet er en sosial arena for mennesker som opplever utenforskap. Her er det både uformelle kaffeprater og mulighet for individuelle samtaler og oppfølging. Vi har behov for frivillige til matlaging og servering mandag, tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00. De fleste som er tilknyttet Møtestedet som frivillig er til stede en dag annenhver uke. Ring Vidar på 96947089 om du ønsker å bli frivillig på Møtestedet.

Matkurven er et tiltak for å supplere ordinære kommunale hjelpeordninger med mat til de som har minst. Her er det behov for frivillig innsats med å pakke matposer hver torsdag kl. 14:30 – 16:00. Ring Linn på 911 61 001 om du ønsker å bli frivillig på Matkurven.