Mangfold på arbeidsplassen

Gjennom Prosjekt Inkludering kan du være med og bidra til at ressurssterke mennesker kan bruke sin utdanning og kompetanse til å få relevant arbeidspraksis.

  • Deltagere i Prosjekt Inkludering er i introduksjonsprogrammet
  • Språknivået til deltagerne er variert; alt fra laveste nivå til middels nivå
  • Vi prøver å formidle deltagere med relevante utdannelse til relevant arbeidspraksis
  • Det er stor variasjon i utdannelsesnivå, arbeidserfaring og kompetanse
  • Vi formidler deltagere til aktuelle praksisplasser, mens felles introduksjonsprogram Groruddalen (FIG) har oppfølgingsansvaret for deltagere.

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan bidra til å gi våre deltagere arbeidspraksis?

Kontakt oss gjerne!