Våre tilbud i Drammen

 • Familieaktiviteter

  Jevnlig arrangerer vi familieaktiviteter. Der kan barna og foreldrene delta gratis. Det er en fin mulighet til å gjenoppta kontakt på en mildere måte, eller at familien kan gjøre noe sammen med den andre voksne pårørende under soning.

 • Følgetjenesten

  Vi tilbyr hjelp med kjøring for barn og ungdom som har en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får reist på besøk. Vi må ha én eller flere samtaler med begge foreldrene og barn(a) i forkant.

 • Foreldreveiledning og samtaler

  Hvordan opplever barn og unge å ha en forelder i fengsel? Hva kan du som voksen, som venn eller som fagperson gjøre? I FRI barn og familie tilbyr vi samtaler med enkeltbarn, parsamtaler for foreldre og foreldreveiledning.

 • Les mer om familieaktivitetene

  Annen hver uke arrangerer FRI barn og familie aktiviteter for hele familien.

  All deltakelse er gratis, men det krever at du er påmeldt og har gjennomført en samtale med en av våre miljøterapeuter i forkant.

  Eksempler på aktivitetene vi tilbyr:

  • Turer i nærmiljøet.
  • Gårdsbesøk.
  • Bowling
  • Overnattingsturer i enkelte av skolens sommerferier.
  • Teater og kino.
  • Sportsaktiviteter, som bl.a. klatrepark, skatepark etc.

  Aktivitet i fellesskap er en god anledning, og mulighet for en gradvis gjenopptakelse av kontakt i etterkant av soning/behandling. Det kan også være en mulighet for fellesskap og kontakt sammen med den andre voksne pårørende. Noen gang får også forelderen (innsatt) være med på dette under permisjon eller som en del av sin samfunnsstraff, da for å bygge opp om trygge familierelasjoner.

  Felles aktiviteter er en god arena for å møte andre i samme situasjon, som en selv – mange ganger kan man kjenne seg ensom i situasjonen.

 • Les mer om foreldreveiledning og samtaler

  Det er ikke lett å ha en forelder eller en pårørende i fengsel eller i rusbehandling. De aller fleste opplever at livssituasjonen endres drastisk når en forelder fengsles. For andre barn kan det være gjentakende og normalt i deres hverdag. Det er vanlig å ha vondt på ulike steder i kroppen og slite med mange vanskelige følelser, og spørsmål.

  En forelder i fengsel kan i mange tilfeller gi barn og unge en følelse av skyld og skam. Det kan påvirke trygghetsfølelsen, gi manglende forutsigbarhet og en opplevelse av manglende beskyttelse. Mange opplever det som en krise, og det er ofte vanskelig å vite hvordan den best kan håndteres. Ofte bekymrer barn og unge seg for den forelderen som ikke er til stede i hverdagen. Å prate med, støtte og gi barn og unge kunnskap på en skånsom måte, kan i mange tilfeller dempe bekymringer, uro og eventuelle fantasier.

  Hva kan vi tilby deg og din familie?

  For mange foreldre vil det være godt og nødvendig å ha noen å prate med om det å være forelder i en utfordrende situasjon. Åpenhet og sannhet skaper trygghet hos barn og ungdom. Allikevel er det ikke nødvendig å fortelle alt som skjer i voksnes liv.

  • Dersom det oppleves vanskelig å snakke med barna om fengslingen eller rusutfordringer kan en av miljøterapeutene bidra med støtte og veiledning. En av de ansatte kan også bli med i samtalen.
  • Vi har tilgang på gode lokaliteter som kan benyttes til både samtaler og samvær.
  • Vi kan bidra med tilrettelegging for og av samvær – der foreldre og barn har rett til det. Les mer om Myrsnipa Samværssted her.
  • Vi kan være til hjelp og støtte inn mot skole og/eller barnehage.
  • Vi tilbyr samtaler med barn og unge før og etter besøk i fengsel eller behandlingsinstitusjon.
  • ifengsel.no er en chattetjeneste for barn og unge. På chatten kan barn og unge snakke om hva de vil – helt anonymt. Chatten er alltid åpen på onsdager og fredag fra kl 15:00 – 22:00, i tillegg andre dager ved behov. Her kan du lese mer om chatten og finne oppdaterte åpningstider.
 • Les mer om følgetjenesten

  Følgetjenesten er en gratis tjeneste som tilbyr hjelp med kjøring for barn og ungdom som har en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får reist på besøk.

  Det kan være ulike årsaker til barn trenger følge for å kunne besøke en forelder i fengsel. Det kan være foreldrekonflikt, økonomiske årsaker eller at fengselet ligger langt unna barnets bosted. For en del familier kan både økonomi og reisevei gjøre det vanskelig å opprettholde kontakt. I slike tilfeller kan det være at følgetjenesten kan bidra.

  For at følgetjenesten skal kunne kjøre/følge til og i fengsel, så krever det at vi må ha én eller flere samtaler med begge foreldrene og barn(a). Dette for å skape både trygghet og forutsigbarhet for alle parter. Følgetjenesten gjennomfører kun besøk der det er til barnets beste.

  I første omgang kommer en ansatt fra følgetjenesten på besøk til forelder og barn(a) i hjemmet. Dette for at vi skal bli kjent med hverandre, i tillegg bidrar det til at barn(a) blir trygge på oss og kan stille spørsmål om det de måtte lure på. Den ansatte reiser også på besøk til den innsatte, for å bli bedre kjent med innsatt og for å gi informasjon om følgetjenesten. På bakgrunn av dette vurderer vi om følgetjenesten kan være til nytte for barn(a) og dere, og om dere ønsker å benytte vårt tilbud.

  Følgetjenesten henter barn(a) og eventuelt omsorgsperson/annen voksen hjemme eller et avtalt sted og kjører til fengselet. Ansatt fra følgetjenesten kan også være med barnet eller alle inn i fengselet – dette avtales etter ønske. Etter besøket kjører vi hjem eller til avtalt sted. I etterkant vil alle bli fulgt opp og kjørt av samme person ved senere besøk – for å skape forutsigbarhet og trygghet hos barn(a).

  Følgetjenesten kjører til følgende fengsler: Drammen, Ringerike, Sem, Skien, Bastøy, Hof, Horten og Sandefjord. Ved barnets bosted i lokale områder rundt Hønefoss og Drammen, men forelderen soner i et fengsel i region øst, vil vi også kunne ha mulighet for følgetjeneste. Henting tilbys på store geografiske områder innen Østlandet.

  I Følgetjenesten har vi fagpersoner og frivillige med god kompetanse på fagområdet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon om hva vi kan tilby.

Telefon: 32 27 72 10
E-post: post.drammen@bymisjon.no

Linn Lere
Konstituert teamleder
Tlf: 989 01 972
linn.lere@bymisjon.no

Anette Bjørnson Skjerven
Teamleder
Tlf: 902 28 437
Anette.skjerven@bymisjon.no

 

Besøksadresse: Rådhusgata 35, 5 etg., 3015 Drammen (se i kart)
Postadresse: Rådhusgata 35, 3015 Drammen