Våre tilbud i Vestfold

 • Familieaktiviteter

  Hver måned og i skoleferier arrangerer FRI Barn og familieaktiviteter for hele familien. All deltakelse er gratis. Det eneste dere må gjøre er å kontakte oss for å melde dere på.

 • Foreldreveiledning og samtaler

  Vi tilbyr Individuelle samtaler med barn og familier. Parsamtaler, foreldreveiledning enkeltvis og i grupper.

 • Tilrettelagt samvær

  Vi har tilgang på egnede lokaler for tilrettelagt samvær der foreldre og barn har rett til det. Vi kan også bistå ved barnebesøk i fengsel med forberedende samtaler og tilsyn ved besøk.

  Les mer om samværsstedet vårt
 • Les mer om familieaktivitetene

  Hver måned og i skoleferier arrangerer FRI Barn og familieaktiviteter for hele familien. All deltakelse er gratis. Det eneste dere må gjøre er å kontakte oss for å melde dere på.

  Noen ganger passer aktivitetene for hele familien, andre ganger har vi aktiviteter som er alderstilpasset barn og ungdom for seg.

  Felles aktiviteter er ment som en mulighet for å møte andre i liknende situasjoner som en selv. På denne måten ønsker vi å være med å redusere ensomhetsfølelsen som mange barn kan kjenne når mamma eller pappa er i fengsel eller i rusbehandling. 

  Aktivitet i fellesskap kan også være en arena for gradvis gjenopptakelse av kontakt med den voksne som soner eller er i rusbehandling. Noen ganger får forelderen som soner en dom være med under permisjon på våre aktiviteter for å bygge tryggere familierelasjoner.

  Eksempel på ulike aktiviteter som tilbys:

  • Turer i nærmiljøet.
  • Gårdsbesøk.
  • Dans for barn og voksen sammen
  • Bowling. 
  • Overnattingsturer i enkelte av skolens sommerferier.
  • Teater og kino.
  • Konserter
  • Felles måltider.
  • Sportsaktiviteter som klatrepark, skatepark, lekeland. 

  Ønsker du å vite mer om aktivitetstilbudene? Ta kontakt for en uformell prat! 

 • Les mer om foreldreveiledning og samtaler

  Det er ikke alltid lett at en forelder er i fengsel eller i rusbehandling. For noen barn og unge endres livssituasjonen drastisk når nære personer fengsles. For andre barn kan det oppleves gjentakende og normalt i deres hverdag når en forelder skal i behandling eller i fengsel. Det er imidlertid vanlig for barn å slite med vanskelige følelser, utrygghet og uro når en av foreldrene er fraværende i fengsel eller sliter med rus. I en krisesituasjon eller når livet floker seg kan det være vanskelig å vite hvordan livet best kan håndteres. Da kan det være godt å snakke med en fagperson som kan støtte og veilede både foreldre og barn. Vi i FRI Barn og familie har lang erfaring og bred kompetanse i samtale med barn, par, foreldre og familier.

  Vi tilbyr:

  • Individuelle samtaler med barn og familier
  • Parsamtaler
  • Foreldreveiledning enkeltvis og i gruppe
  • Foreldregrupper i fengsel

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og mer informasjon om hva vi kan tilby.

Siw Urå
Fagkonsulent
Tlf.: 92 03 42 25
siw.ura@bymisjon.no

Besøksadresse:
Storgaten 7-9, inngang St. Olavsgate, 3126 Tønsberg

Postadresse:
Postboks 421, 3101 Tønsberg