Friminuttet er Kirkens Bymisjons tilbud til skolebarn i drammensdistriktet. Vi tilbyr blant annet leksehjelp, aktiviteter og et måltid etter skoletid.

Tilbudet retter seg mot barn fra 1.-7. klasse, som har behov for ekstra oppfølging i skolefritiden. Barna hentes på skolen/hjemme og kjøres hjem igjen på kvelden.

Gode og trygge rammer:
Vi er et fristed med trygge voksenpersoner tilstede; avdelingsleder, miljøterapeuter, studenter og frivillige. På Friminuttet opplever barna trygge og gode rammer etter skoletid..

Friminuttet har enkelte aktiviteter i skoleferier og helger, i tillegg til ulike gruppesamlinger – for mødre, foreldre og ungdom.

God dialog:
Friminuttet vektlegger god kontakt med foreldre og andre rundt barna som er på Friminuttet. Vi samarbeider tett med skoler og andre instanser i forhold til tilrettelegging av tiltak for enkeltfamilier/barn.

Forebygging:
Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst og gode opplevelser. Gjennom mestring, kreativitet, fellesskap og kontinuitet skal vi gi barna styrke og kunnskap til å håndtere ulike utfordringer i livet.