Friminuttet er et tilbud for barn som har et ekstra behov for plass. Det kan være at barnet kommer fra familie med rus, psykisk sykdom, lavinntekt, at barnet blir mobbet eller mobber andre, at familien har et lite nettverk og så videre. Vi er et fristed med flere voksenpersoner tilstede; avdelingsleder, miljøterapeuter, studenter og frivillige.

For å få plass på Friminuttet må en offentlig person bekrefte behov for plassen. Det kan være en lærer, helsesøster, barneverntjenesten eller andre. I tillegg må foreldre og barnet selv ønske plass hos oss.

Ved venteliste er det avdelingsleder som foretar prioritering etter hvilket barn som har størst behov, gruppesammensetning de ulike dagene og så videre.

Friminuttet er et gratis tilbud for de som har behov for det. Vi har ingen betalte plasser, og Friminuttet rapporterer ikke til noen instanser, med mindre et samarbeid er avtalt med foreldrene.

Gode og trygge rammer

Alle hentes på skolen og kjøres hjem på kvelden.

I tillegg til det som skjer på ukedagene, har Friminuttet også enkelte aktiviteter i skoleferier og helger, i tillegg til ulike gruppesamlinger – for mødre, foreldre og ungdom.

Om sommeren blir alle barna invitert på en uke ferietur sammen med oss, til Camp Killingen. I vinterferien prøver vi å arrangere en overnattigstur på fjellet. Andre eksempler på hva vi gjør i ferier og helger er tur til Oslo eller andre steder i nærheten, deltakelse på arrangementer i regi av andre, som «Kom deg ut-dagen» DNT, kulturarrangemter på Union Scene og skogsturer.

Friminuttet har også månedlige ungdomssamlinger for de som har sluttet på Friminuttet fordi de er for store.  Det er månedlige samlinger en ettermiddag/kveld, samt fellesaktivitet i to helger i jule-, vinter- og sommerferien.

På de månedlige samlingene er ungdommene selv med på å sette agenda. Det kan være alt fra å lage mat sammen og skravle, til fokus på sosiale medier.