Kirkens Bymisjon Bodø distribuerer =Norge til magasinselgere i byen.

=Oslo så dagens lys juni 2005, og startet som et stort magasin med fokus på store bilder, ren design og lite farger. Nære portretter ble raskt magasinets varemerke. Stiftelsen Erlik vil gi vanskeligstilte økt verdighet ved å tilby hederlig arbeid. Magasinsalg blir en kilde til selvrespekt og inkludering i samfunnet.

Erlik er et partipolitisk uavhengig og reklamefritt gatemagasin. Det fungerer som et talerør for vanskeligstilte og sosialt utstøtte. Magasinet ble startet i juni 2005 etter en sosial forretningsmodell utviklet i USA og England. =Norge er magasinets tittel i andre Norske byer. Magasinet er medlem av det internasjonale nettverket INSP (International Network of Streetpapers).

Magasinet er non-profit, det vil si at det ikke har gevinstkrevende eiere. Det selges av vanskeligstilte på gata. Selgerne kjøper et blad for 50 kroner og selger det videre for 100. Eventuelt overskudd fra salget går tilbake til selgerne i form av aktivitetstilbud, materiell og diverse prosjekter. Stiftelsen Erlik mottar ikke statsstøtte.

Ansvarlig redaktør og daglig leder er Erlend D. Paxal.