Vil du bli en av våre frivillige?

Som frivillig på Glassverkstedet kan du ha oppgaver som å:
Lage i stand frokost om morgenen
Lede arbeidet med våre deltakere
Hente og kjøre produkter
Ta gjerne kontakt!

    (Det er mulig å krysse av flere valg for når du kan bidra)