Helsehjelp er en menneskerett

Helsesenteret drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap og er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge

All helsehjelp hos oss er gratis. Vi har åpent for drop in hver torsdag og du kan også nå oss på tlf 400 49 094 om du trenger hjelp.

Vårt helsepersonell stiller opp frivillig, de har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi eller myndigheter.

Helsehjelp en menneskerett

Vi ønsker å bidra fordi vi mener tilgang til grunnleggende helsehjelp er en menneskerettighet for alle. Vår visjon er at papirløse migranter skal få den helsehjelpen de nå får hos oss av kommune- og spesialisthelsetjenesten der de oppholder seg i Norge. For uavhengig av sin juridiske status og i kraft av å være menneske trenger alle som har en sykdom kvalifisert hjelp.

Vi tror at det å få hjelp til å bli frisk også gir mulighet til å bruke sine ressurser og å ta gode valg.