Tverrfaglig kompetanse og bred erfaring

Vårt helsepersonell stiller opp frivillig. De har stor tverrfaglig kompetanse og erfaring fra å gi helsehjelp i inn- og utland.

Sykepleiere (også psykiatrisk), leger (allmennmedisin, infeksjon, onkologi, hematologi, oftalmologi, endokrinologi, gynekologi, nefrologi, ortopedi, psykiatri), tannleger (kjevekirurgi), bioingeniører, farmasøyter, psykologer (spesialister), jordmødre, fysioterapeuter, tolker, brobyggere og miljøarbeidere. Alt helsepersonell har autorisasjon i Norge.

Våre krav til frivillige som ønsker å bidra hos oss er:

  • Du må ha norsk autorisasjon som helsepersonell.
  • Du må binde deg til å ta minst en vakt i måneden i ett år.
  • Erfaring fra inn- og utland er nyttig, men ikke et kriterium.
  • Du vil få en følgevakt sammen med en frivillig med samme yrkesbakgrunn.
  • Du må delta på en obligatorisk introduksjonskveld som holdes flere ganger i året.
  • Du må også må levere politiattest.

Send oss gjerne en e-post til Helsesenteret@bymisjon.no om du ønsker å være med som frivillig hos oss.