Helsehjelp er en menneskerett

Helsesenteret drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap og er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge

All helsehjelp hos oss er gratis. Vi har åpent for drop in to dager i uka og du kan også nå oss på tlf 488 90 560 om du trenger hjelp.

Vårt helsepersonell stiller opp frivillig, de har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi eller myndigheter.

Helsehjelp en menneskerett

Vi ønsker å bidra fordi vi mener tilgang til grunnleggende helsehjelp er en menneskerettighet for alle. Vår visjon er at papirløse migranter skal få den helsehjelpen de nå får hos oss av kommune- og spesialisthelsetjenesten der de oppholder seg i Norge. For uavhengig av sin juridiske status og i kraft av å være menneske trenger alle som har en sykdom kvalifisert hjelp.

Vi tror at det å få hjelp til å bli frisk også gir mulighet til å bruke sine ressurser og å ta gode valg.

Kirkens Bymisjon-initiativ

Tilbudet ved Helsesenteret ble åpnet 20.oktober 2009 etter at Kirkens Bymisjon undersøkte forholdene til papirløse i Norge, så på behovet for hjelpetilbud og kartla hvilke hjelpetilbud som finnes i andre europeiske land.

Papirløse hadde da i flere år kontaktet Oslos lavterskeltiltak for å få hjelp, deriblant Kirkens Bymisjons egne. For Kirkens Bymisjon er det en visjon at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg – også mennesker som ikke har oppholdstillatelse. Dermed ble det å fremme deres rettigheter en viktig sak for Kirkens Bymisjon, spesielt «…de som av ulike årsaker ikke har regulært opphold i Norge, og som derfor faller utenfor rettigheter og hjelpeordninger som forutsetter borgerskap eller oppholdstillatelse.»

Tverrfaglig helsekompetanse

Helsesenteret har stor tverrfaglig kompetanse og mange frivillige med erfaring fra å gi helsehjelp i inn- og utland.

Sykepleiere (også psykiatrisk), leger (allmennmedisin, infeksjon, onkologi, hematologi, oftalmologi, endokrinologi, gynekologi, nefrologi, ortopedi, psykiatri), tannleger (kjevekirurgi), bioingeniører, farmasøyter, psykologer (spesialister), jordmødre, fysioterapeuter, tolker, brobyggere og miljøarbeidere. Alt helsepersonell har autorisasjon i Norge.

VI er finansiert av innsamlede midler fra Kirkens Bymisjon og Røde Kors. VI får også prosjektstøtte fra Extrastiftelsen og Helsedirektoratet, samt driftstilskudd fra Oslo Kommune. Helsesenteret har mange samarbeidspartnere og noen sentrale er Diakonhjemmet Sykehus. Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sykehusapotek, VID og Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UIO.

Vi tilbyr

Til Helsesenteret kan du komme med alle helsemessige plager og spørsmål. Alle våre ansatte har full taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi eller myndigheter. Noe av det vi kan tilby deg når du kommer til oss er:

  • Konsultasjon hos sykepleier, lege og psykolog.
  • Tester og blodprøver
  • Gruppetilbud innen foreldreveiledning og psykisk helse.
  • Tilbud om frivillige aktiviteter og sosialt felleskap.