Tilbudet er spesielt utviklet med fokus på østafrikanere, og er forbeholdt mennesker som trenger støtte eller hjelp for å bo.

Hollendergata 10 ligger rett ved Politihuset på Grønland. Huset eies av Kirkens Bymisjon. Tilbudet her er spesielt utviklet med fokus på østafrikanere, og er forbeholdt mennesker som trenger støtte eller hjelp for å bo. Det er ansatt 5 sosialarbeidere som bistår beboerne på ulikt vis. Målet er å sikre beboerne en trygg og god bolig, noe vi ser på som en grunnleggende forutsetning for en bedre livssituasjon, større grad av deltakelse, trivsel, økt selvrespekt og bedre helse.

Se bildegalleri fra Hollendergata 10 her >>

Boligene
Det er 20 boliger i Hollendergata 10. Syv av disse er enkeltstående leiligheter, resten er fordelt på 4 bofellesskap. Beboerne kan bo her så lenge de ønsker og leieforholdet er regulert av en vanlig husleiekontrakt.

Beboerne
Tilbudet er først og fremst rettet mot østafrikanske menn som trenger og ønsker støtte og oppfølging for å mestre dagliglivet på en best mulig måte. I denne gruppen er det mange som bor dårlig eller mangler et adekvat boligtilbud. Men også andre som syns dette tilbudet passer kan søke. Det vil bli gjort individuelle vurderinger og vi vil tilstrebe å sette sammen en beboergruppe som er mangfoldig, både når det gjelder ressurser og utfordringer.

Kafé Saba
I husets 1. etasje finner du bydelskaféen Saba. Her kan du stikke innom og få et lite måltid mat eller en kopp kaffe. Kaféen er åpen mandag til fredag fra 0830-1600.