Boliger med oppfølging, informasjonssenter og bydelskafeen Saba.

 • Bolig med oppfølging

  Vi har 20 boliger for mennesker som trenger støtte og oppfølging for å bo.

  Se våre boliger
 • Dropp-inn informasjonssenter

  Vi kan hjelpe deg finne en bolig, ta kontakt med NAV, forstå et brev, fylle ut et skjema eller sende en klage. Vi gir råd og veiledning på flere språk.

  Les mer om hva vi kan hjelpe deg med
 • Sosialt kontaktpunkt

  Vi vil skape et inkluderende miljø for beboere og nabolag på Kafé Saba.

  Les mer om hvordan vi jobber