Hos oss samles asylsøkere, flyktninger og andre kristiansandere til ulike aktiviteter i fellesskap. Hovedmålsettingen vår er å være en arena for en god integreringsprosess.

MÅLGRUPPE: Asylsøkere, flyktninger og andre kristiansandere i alle aldre. Sammen står vi sterkere i arbeidet mot et trygt og godt flerkulturelt samfunn
Alle aktivitetene i INTER Aktiv drives av frivillige, ca 15 mennesker fra ulike land og kulturer. Det er god integrering at flyktningene selv med i frivilliggruppen.

Samlinger annenhver lørdag fra kl 15-18.

PROGRAM: En av lørdagene har vi fellessamling med ulike aktiviteter som brettspill, lek, quiz, kryssord, sang/minikonsert med invitert utøver, dans, gratis kaffe, te og et måltid. Den andre lørdagen har vi gruppesamlinger. Pr i dag har vi matgruppe, kultur- og samfunnsgruppe og form og fargegruppe, Den siste i tett samarbeid med Kunsthallen.

Besøk i norske familier: Arrangeres en gang om høsten og en gang om våren. Mange har aldri før vært inne i et norsk hjem. Dette har vært en stor suksess.