Det er en dypt meningsfull og interessant oppgave å være frivillig i INTER Aktiv.

Noen av oppgavene en frivillig i INTER Aktiv gjør, er å:

 • bidra på planlegging av de ulike tilbudene.
 • være til stede på fellessamlingene.
 • ønske velkommen i døren.
 • sitte ned og prate med de besøkende ved de ulike bordene.
 • forberede, lede eller bare være tilstede i de ulike temagruppene.
 • planlegge måltider, handle inn, be inn gjester/lokale utøvere og så videre.

Aktivitetene våre er lagt til lørdager kl 15-18.

Det forventes ikke at alle kan hver eneste gang, men man forplikter seg likevel til å kunne bidra en lørdag i måneden, samt delta på planleggingsmøter en gang i måneden.

Vil du være med og bidra som frivillig? Ta kontakt med frivilligleder i Kirkens Bymisjon Kristiansand, Bjørnar Abusdal

 • "For meg er INTER Aktiv et åpent landskap og en arena for mangfold. Et sosialt fellesskap med tro på å bygge bro mennesker imellom. Her møtes mennesker ansikt til ansikt, blir kjent med hverandre, flere har fått nye venner de er sammen med i hverdagen. Det gjør livet lettere i det nye landet de er i ferd med å etablere seg i. INTER Aktiv-familien er blitt et begrep. En åpen familie som alltid har plass til nye medlemmer i alle aldre. "

  Ole Lillesvangstu
  frivillig