INTER Aktiv er et åpent møtested for flyktninger, innvandrere og andre nordmenn. Vi ønsker å bidra til gode opplevelser i et flerkulturelt fellesskap.

Da flyktningetilstrømningen økte høsten 2015, besluttet Kirkens Bymisjon, i samarbeid med andre ideelle organisasjoner i Kristiansand, å engasjere seg mer målrettet for flyktninger og andre kristiansandere med innvandrerbakgrunn.

Tiltak for flyktninger

Høsten 2016 startet vi vårt eget tiltak; INTER Aktiv, som er et sosialt møtested for flyktninger, asylsøkere og lokalbefolkningen generelt. Her samles vi ukentlig til felles aktiviteter.

Drevet av frivillige

Alle aktivitetene i INTER Aktiv drives av frivillige. Vi har omtrent femten frivillige fra ulike land og kulturer som jobber med integrering, og som selv blir godt integrert under prosessen.

Arena for integrering

Det er også hovedmålsettingen med INTER Aktiv: Å være en arena for en god integreringsprosess og deltakelse i lokalsamfunnet, ved hjelp av møteplasser og informasjonstiltak.

På INTER Aktiv kan deltakerne:

  • Praktisere det norske språket.
  • Få informasjon om det norske samfunnet ut fra hver enkelt sine behov, ønsker og interesser. På den måten bidrar vi til at innvandrerne blir kjent med kultur- og fritidstilbud i byen.
  • Delta i fellessamling annenhver lørdag, med ulike aktiviteter som brettspill, lek, quiz, kryssord, sang/minikonsert med invitert utøver, dans, gratis kaffe, te og et måltid.
  • Den andre lørdagen har vi gruppesamlinger. Per i dag har vi matgruppe, kultur- og samfunnsgruppe og form og fargegruppe.
  • Besøke norske familier. Arrangeres en gang om høsten og en gang om våren.  Mange har aldri før vært inne i et norsk hjem. Dette har vært en stor suksess.

Kirkens Bymisjon Kristiansand ønsker å bidra til å skape et inkluderende samfunn og til at mangfoldet i byen verdsettes. Vi mener at styrket samhandling og samarbeid mellom ulike lokale aktører er en forutsetning for god integrering. Alt arbeidet vårt er åpent og inkluderende, og vi ønsker i størst mulig grad å få frem ressursene i den enkelte. Alle har noe å tilføre samfunnet, og det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende.

Disse verdiene har Kirkens Bymisjon arbeidet med gjennom ulike sosialfaglige tiltak siden oppstarten i Kristiansand i 2001.

Vil du være med på å skape en god møteplass for alle kristiansandere? Bli en frivillig hos INTER Aktiv.