Om oss

Kaffekoppen skal skape møter mellom mennesker på tvers av bakgrunn og livssituasjon, og bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn. Hver dag ser Kirkens Bymisjon hvordan møter har kraft til å endre hva du tenker. Om deg selv. Om hva du kan. Og om andre mennesker. Kirkens Bymisjon serverer kaffekopper som er mer enn bare kaffe.

Etableringen av Kaffekoppen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Sola kommune. Sola kommune arbeider for å minske ensomhet og Kirkens Bymisjon legger til rette for felleskap. Et spennende utgangspunkt for et fortsatt fruktbart samarbeid.

Vårt tilbud

Kaféen bidrar til å redusere matsvinn ved å basere matproduksjonen på overskuddsmat. I samarbeid med Matsentralen i Rogaland og lokale butikker henter vi ut gode råvarer som vi gir nytt liv og skaper en variert meny av. Godt for både magen, lommeboken og miljøet.

Kirkens Bymisjon ønsker å bidra til en bedre folkehelse og et bredere tilbud i kommunen. Vi arbeider for å redusere rettighetsfattigdom, tilby et variert arbeidstilbud og lavterskel helsehjelp i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kaffekoppen finner du på Stangelandsenteret i Sola kommune. Her finner du også mange ulike kommunale tilbud, lag og foreninger. Kaféen er et knutepunkt for alle som jobber på og bruker senteret. Hver ukedag før åpningstid brukes kaféen som møteplass for ulike målgrupper.

Kaffekoppen og Stangelandsenteret skal være utgangspunktet for mange inkluderende og meningsfulle aktiviteter og arrangementer. Alt fra grillfest, marked, førjuls arrangement og feiring av Julaften. Spennende kurs og aktiviteter innen kunst og håndverk skal bli en del av hverdagen på Stangelandsenteret. Åpne arrangementer med rom for alle er viktig for å skape tilhørighet, mangfold og et inkluderende felleskap i kommunen.

Navnet på kaféen, Kaffekoppen, er for oss et symbol på møter mellom mennesker. Kafénavnet er formet som en sirkel og representerer vårt mål om å skape samhold. Over en kaffekopp spirer det nye relasjoner, som igjen kan føre til veier inn i arbeidsliv og til aktivitet. Kaffekoppen skal være en plattform for nye muligheter.

Frivillighet

Frivillighet er bærebjelken i Kirkens Bymisjon sitt arbeid. Vi ønsker å skape en arena for lokalt engasjement og er helt avhengige av at folk vil bidra som frivillig for å skape et varmere lokalsamfunn. Frivillige medarbeidere og folk i arbeidstrening driver kaféen i stor grad. Her har vi varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver i et hyggelig og oppbyggende miljø. Kaffekoppen skal legge til rette for økt arbeidsdeltagelse og et mer inkluderende arbeidsmarked.