Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Kirkens Bymisjon driver tre av landets lokale SOS-sentrene.

  • Kirkens SOS i Norge omfatter tolv lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo. Kirkens Bymisjon drifter sentrene i Oslo, Trondheim og Tromsø.
  • Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • Vi skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise, – og forebygge selvmord.

Les mer på Kirkens SOS egne nettsider, www.kirkens-sos.no.

Trenger du noen å snakke med? Ring SOS på 22 40 00 40!