Barnas jurist

Alle barn og unge opp til 25 år kan få gratis rettshjelp hos Barnas jurist. Hver tirsdag og torsdag er de til stede i lokalene våre, tilgjengelige for spørsmål, samtale og oppfølging. Det er ikke alltid lett å vite hvilke rettigheter en har eller hvor en skal gå for å få hjelp. Dette kan du nå snakke med Barnas jurist om. Du trenger ikke booke time, bare stikk innom eller kontakt oss på barnasjurist@skbk.no.

Les mer her.